Phê phán những biểu hiện thoái hóa, biến chất của những cán bộ, đảng viên, Bác Hồ đã chỉ rõ: Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người”… Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành…

Những phê phán đồng thời cũng là những lời dặn dò, cảnh tỉnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị hàm chứa tính lý luận - thực tiễn sâu sắc. Khát vọng lớn nhất của dân tộc ta là cùng góp sức đồng lòng để xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh; mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ý nguyện ấy được thể hiện bằng những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và hành động cụ thể, thiết thực của toàn dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua các phương tiện truyền thông báo đài, các trang mạng xã hội..., chúng ta đã tiếp nhận được những kỳ tích của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vào những thời khắc khó khăn, thử thách khốc liệt nhất. Gần đây nhất, như việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Với việc đấu tranh buộc giàn khoan HD891 phải rời khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của ta. Qua đó, biết bao tấm gương dũng cảm hy sinh của đồng bào ta mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư kiên cường bám trụ trên hiện trường; trong phòng, chống bão, lũ và thiên tai; trong thi hành nhiệm vụ, với nhiều hành động dấn thân vì nước vì dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh, để lại biết bao nỗi đau cho đồng đội và gia đình. Nhất là hơn 2 năm qua, Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng, gây hậu quả rất nặng nề. Ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, kịp thời. Sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp, các ngành từ T.Ư đến cơ sở, cùng sự tự nguyện, đồng tình cao của nhân dân. Nhờ những nỗ lực nêu trên, đến nay cả nước cơ bản đã phòng, chống dịch đạt kết quả ngoài sự mong đợi. Chúng ta đã chuyển sang thực hiện thành công chủ trương: thích ứng, an toàn, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; mọi hoạt động của xã hội đang trở lại bình thường, nền kinh tế từng bước phục hồi, với nhiều khởi sắc mạnh mẽ.

Lược lại những thời khắc khó khăn không nhỏ diễn ra vài năm gần đây để nhìn nhận nỗ lực, trách nhiệm vì nước, vì dân, vì sức khỏe tính mạng trước hết và trên hết của nhân dân, của Đảng và Nhà nước. Hệ thống chính trị của đất nước từ T.Ư đến tận cơ sở, với những con người cụ thể của các lực lượng thuộc Ban, ngành T.Ư, địa phương, cùng các tầng lớp nhân dân, tất cả vì độc lập chủ quyền của đất nước, vì sự bình yên của nhân dân.

Nhưng cũng từ những thành quả tốt đẹp, toát lên một lối sống cao đẹp của dân tộc, hoàn toàn tương phản với lối sống ích kỷ, vụ lợi. Như các vụ việc tiêu cực của cảnh sát biển và nhiều vụ việc khác diễn ra trong thời gian gần đây, đặc biệt có vụ việc lại diễn ra trong đại dịch Covid-19 như vụ án “Vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ” “Đưa hối lộ” “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vào lúc mà nhân dân ta đang bị quá nhiều mất mát đau thương, tưởng chừng không vượt qua nổi; khiến mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta không khỏi không suy nghĩ đến trách nhiệm lớn lao của Đảng ta - Đảng cầm quyền.

Không lời giải nào xác thực hơn nữa! Đây là một biểu hiện cụ thể của sự suy thoái cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chứ không chỉ riêng đạo đức, lối sống. Một sự tương tác vô cùng nguy hại của cả “mệnh đề” này, một hiện tượng xã hội của lối sống ích kỷ xấu xa, phi nhân tính.

Góp phần làm trong sạch môi trường xã hội với những vụ việc của sự suy thoái đặc biệt nghiêm trọng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội ta nói chung và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng, không cách nào khác, phải tuân thủ thực hiện thực sự hiệu quả ba giải pháp cơ bản mà Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XIII của Đảng đã xác định.

Trước mắt, cần phát động rộng rãi hơn nữa phong trào nêu gương “Người tốt việc tốt” với hình thức phong phú, đa dạng, sát thực tiễn, mang tính thuyết phục cao đi vào lòng người. Khẳng định lối sống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta, là xu hướng tích cực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời với hệ thống phương tiện truyền thông tuyên truyền, biểu dương, khích lệ với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” nhằm tạo dư luận xã hội lên án mạnh mẽ lối sống ích kỷ đầy nguy hại ở một bộ phận, có lẽ không nhỏ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

T.P Hồ Chí Minh, tháng 6-2022.

Trung tướng Lưu Phước Lượng