Thời sự - Chính trị

Nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng

Đồng chí Đặng Xuân Phong.Sáng 26-1, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, sau diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư,
26 Th01, 2021 - 15:49

Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô
26 Th01, 2021 - 15:43

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các
26 Th01, 2021 - 15:42

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khai mạc trọng thể

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng
26 Th01, 2021 - 14:22

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Sáng 25/1/2021, sau khi đặt
25 Th01, 2021 - 10:50

Các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

25 Th01, 2021 - 10:36
Lời cảm ơn
20 Th01, 2021 - 15:07