Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe các báo cáo và thảo luận về một số vấn đề quan trọng như dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (LLGGHB) của Liên Hợp quốc (LHQ) và việc tạm hoãn chưa điều chỉnh mức lương cơ cở trong năm 2021.

Trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Theo lộ trình, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1-7-2020. Tuy nhiên tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở vào thời điểm này. Tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ lại một lần nữa đề nghị chưa điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2021.

Cùng với đề nghị chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, Chính phủ cũng đề nghị chưa điều chỉnh chuẩn nghèo trong năm 2021 để tập trung dành nguồn lực phòng chống dịch Covid-19 và một số vấn đề cấp bách khác. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương. Trong đó, cho phép tiếp tục loại trừ 8 khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2020 và dự toán 2021 dành để cải cách tiền lương như đã áp dụng với dự toán 2020 và loại trừ thêm khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Thẩm tra báo cáo này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Đa số ý kiến của các ủy viên Ủy ban cơ bản đồng ý với đề nghị của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cân nhắc đối với người hưởng lương hưu từ năm 1993 trở về trước, vì hầu hết đối tượng này có mức lương hưu rất thấp, tuổi đã cao, đời sống khó khăn.

Xem xét dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng tại Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4-9-2012 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với tình hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Xuất phát từ nguyên tắc cơ bản là bảo vệ quyền con người, dự án Luật đã có nhiều quy định để đảm bảo cho trẻ em và nhóm người yếu thế được ưu tiên, quan tâm, bảo vệ khi tham gia giao thông với quy tắc chung cơ bản là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải chú ý bảo đảm an toàn cho người đi bộ, người đi xe đạp, trẻ em, người già và người khuyết tật. Mọi người đều phải có trách nhiệm giúp đỡ người khuyết tật, người già yếu, trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.

Tham gia LLGGHB của LHQ nâng cao vị thế Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về tham gia LLGGHB của LHQ. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 172 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại các Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Cục Hoạt động hòa bình tại Trụ sở LHQ. Lực lượng tham gia của Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ và LHQ cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Quốc phòng chuẩn bị triển khai lực lượng công binh tham gia hoạt động GGHB LHQ với quân số khoảng 320 người.

Về tài chính, nguồn tiền bồi hoàn của LHQ, khoảng hơn 4,8 triệu USD và sự hỗ trợ của quốc tế trị giá hơn 20 triệu USD, đã góp phần giảm đáng kể ngân sách Nhà nước đầu tư cho việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam.

Việc tham gia LLGGHB của LHQ đã và đang thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, đóng góp vào sự thành công của Việt Nam trong việc ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Hầu hết các đại biểu đều nhất trí đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về tham gia LLGGHB của LHQ tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình một kỳ họp.

Hoàng Linh