Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Ảnh: VPQH

Chiều 6-6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Thành Long.

Kết quả cụ thể: Có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,30% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 96,10% tổng số đại biểu) thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lê Thành Long.

Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Lê Thành Long giữ chức vụ Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thành Long sinh ngày 23-9-1963. Quê   quán: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng   Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).  

Đồng chí Lê Thành Long là Tiến sĩ Luật; là Ủy   viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.  

Đồng chí Lê Thành Long trải qua nhiều chức vụ   như: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp   (từ tháng 7-2021).  

ANH PHƯƠNG