Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67.

Ngày 23-5, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

 Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân khắp nơi trên cả nước về thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Tô Lâm nói   chuyện với cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong   Phủ Chủ tịch.    

TTXVN