Quang cảnh buổi họp báo.

Ngày 17-11, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 (sau đây gọi là Đại hội). Các đồng chí: Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ thông tin và truyền thông; Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Thị Hạnh – Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đồng chủ trì họp báo.

Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 2-12 đến hết ngày 4-12-2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030. Đại hội cũng là dịp để ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Ban Tổ chức sẽ tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2010-2020.

Đây cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mặt khác, Đại hội là ngày hội lớn mang tính chính trị, xã hội sâu sắc, kết nối lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dành được sự quan tâm sâu rộng của đồng bào các dân tộc trên mọi miền của đất nước, nhằm mục đích tạo được bầu không khí hồ hởi, phấn khởi trong cộng đồng các dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, học tập công tác và chiến đấu, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có 1.600 đại biểu chính thức, 300 đại biểu khách mời đại diện của 54 dân tộc tham dự Đại hội. Trong đó: Đại biểu là nam chiếm tỷ lệ 66,7 %, đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 33,3%. Nhóm đại biểu tuổi cao từ 70-90 tuổi chiếm tỷ lệ 3%. Nhóm đại biểu tuổi trẻ dưới 30 tuổi, chiếm tỷ lệ 1.7%.

Ngoài đại hội chính thức, bên lề đại hội còn có chương trình viếng Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bác Hồ, chương trình nghệ thuật đặc sắc... Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu của các đoàn.

Vũ Minh