PGS, TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 300/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Giáo sư (HĐGS) nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm các thành viên giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch HĐGS nhà nước như sau: PGS, TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029. GS, TS, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ. GS, TS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe. GS, TS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029, phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục-thể thao.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo-Chủ tịch HĐGS nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 quyết định bổ nhiệm các ủy viên hội đồng và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hằng năm theo quy định.

QĐND