Lãnh đạo huyện Quảng Hòa tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Sáng 6/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024; đề ra phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp giai đoạn 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Hội CCB tỉnh lựa chọn làm đơn vị điểm.

Hội CCB huyện Quảng Hòa có 3.735 hội viên, 19 tổ chức cơ sở hội, 180 chi hội. Hằng năm, 100% cơ sở hội, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hội viên gương mẫu đạt 95%, tỷ lệ gia đình CCB đạt chuẩn gia đình văn hóa từ 90 - 98%. 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” huyện được triển khai chặt chẽ, toàn diện có chiều sâu, bám sát các chỉ tiêu thi đua của hội cấp trên phát động, gắn với phong trào thi đua yêu nước và các nội dung chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi được phát triển rộng khắp, là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, thu hút, tập hợp các thế hệ CCB tham gia. Đặc biệt, trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, Hội CCB các cấp chú trọng đẩy mạnh hoạt động các mô hình phát triển kinh tế, nhiều hội viên thu nhập hằng năm đạt trên 100 triệu đồng. Thông qua các phong trào đã góp phần nâng cao đời sống hội viên, tỷ lệ hộ khá của hội có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 5,6%.

Bên cạnh đó, các phong trào CCB tham gia xây dựng quỹ hoạt động thường xuyên, Quỹ nghĩa tình đồng đội, Quỹ vì Trường Sa thân yêu, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, da cam, đền ơn đáp nghĩa…đều được triển khai đạt nhiều kết quả tốt theo sự vận động của các tổ chức chính quyền, đoàn thể. Phong trào xóa nhà nhà tạm, nhà dột nát xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội đuọc quan tâm thực hiện, trong giai đoạn từ 2019 - 2024, phối hợp triển khai xóa 23 nhà dột nát, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên CCB khó khăn về nhà ở; thăm hỏi, động viên 800 lượt hội viên ốm đau, gặp khó khăn hoạn nạn với số tiền trên 300 triệu đồng.

Thực hiện Cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ và các đoàn thể của huyện đã vận động hội viên và nhân dân hiến hơn 90.000 m2 đất, trên 23.000 ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, trong đó có sự đóng góp tích cực của hội viên CCB trên địa bàn huyện.

Với những thành tích đạt được, Hội vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng 6 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; được Chủ tịch UBND huyện biểu dương khen thưởng đơn vị đạt danh hiệu văn hóa và danh hiệu lao động tiên tiến.

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CT trao 50 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo huyện Quảng Hòa.

Hội nghị tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 10 đồng chí tham gia Hội nghị phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tỉnh, giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Hội CCB huyện biểu dương khen thưởng 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên CT trao 50 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo huyện Quảng Hòa.

Nông Hậu