Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 5 vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập HCLS ở Lào, Campuchia mùa khô năm 2021-2022.

Mùa khô 2021-2022, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 và các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Trên cơ sở nguồn thông tin về mộ liệt sĩ được thu thập, các đội quy tập đã xác minh, tìm kiếm, quy tập được 46 HCLS.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm luật pháp nước sở tại, giữ vững kỷ luật trong quan hệ, tiếp xúc với nhân dân các tỉnh bạn, góp phần giữ vững và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Các địa phương đã phối hợp tổ chức lễ tiễn, lễ viếng, truy điệu, an táng các liệt sĩ trang nghiêm, chu đáo, có tính giáo dục cao.

Phát huy kết quả đã đạt được, mùa khô 2022- 2023, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 và các tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân các tỉnh bạn xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát nắm thông tin, kế hoạch tìm kiếm, quy tập chặt chẽ, phấn đấu quy tập được từ 8-10 HCLS tại Lào, 40-45 HCLS tại Campuchia.

Việt Hùng