CCB Phạm Đức Minh (bên trái), xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn quỹ vay của chi hội để nuôi bò, dê.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 3, những tháng đầu năm 2019, các cấp Hội triển khai đồng bộ 7 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Khái quát kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó, phát biểu tại Hội nghị Thường vụ BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, sáng ngày 2-7-2019 tại cơ quan T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Thượng tướng Nguyễn Văn Được khẳng định: Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; trọng tâm là triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam; tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của các địa phương, của đất nước; kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức Hội…

Chưa thấy một văn bản, chỉ thị nào của lãnh đạo T.Ư Hội khẳng định, nhưng gần 3 triệu hội viên trong cả nước đều ý thức được năm 2019 là năm của cao trào thi đua yêu nước - năm Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI các cấp và là năm toàn Hội thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thiết thực kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam; để rồi từ đó hướng mọi hoạt động vào phong trào thi đua của Hội.

Sáu tháng qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước chuyển biến mạnh, tích cực; đặc biệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành kiên quyết, triệt để...; niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với Hội CCB ngày càng được củng cố, đã tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội thi đua thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Từ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, đến công tác xây dựng Hội..., nhiệm vụ nào, lĩnh vực nào, đơn vị nào cũng đạt được kết quả tích cực.

Nét mới trong thực thi nhiệm vụ của các cấp Hội là các hoạt động được đẩy lên thành cao trào thi đua; thiết thực chào mừng Đại hội “Cựu chiến binh gương mẫu” ở các cấp Hội và chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam. Ví như, trước tình hình một số địa bàn xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, các cấp Hội đã có nhiều phong trào, mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả. Tiêu biểu là Hội CCB các tỉnh biên giới phía Bắc phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân không di cư tự do, không tham gia vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, ma túy, chống tà đạo... Đơn vị này “xướng”, có đơn vị khác “họa”. Các tỉnh Hội miền Trung có phong trào “CCB gương mẫu xây dựng xứ đạo bình yên”, “CCB với an ninh vùng đạo”... Hội CCB các tỉnh - thành phía Nam có mô hình “Tổ nắm tin”, “Tổ tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”... Thực hiện các phong trào đó, CCB với bản lĩnh chính trị vững vàng đã thể hiện vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ việc làm đúng; kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Thiết thực chào mừng Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” các cấp và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tham gia các phong trào, các chương trình kinh tế - xã hội cũng mang sắc thái mới. Theo đó, trong thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, các cấp Hội đã tranh thủ huy động mọi nguồn lực giúp hội viên giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Hiện đã có 31,62% xã, phường, thị trấn; 14,77% huyện, thị, thành phố; 42,85% tỉnh, thành Hội cơ bản hết hộ CCB nghèo (tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%), tỷ lệ hộ khá và giàu trên 55%. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hiệp hội Doanh nhân CCB ngày càng đi vào thực chất, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Phong trào “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “CCB tham gia bảo vệ môi trường”; hoặc các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”... cũng mang diện mạo mới. Nhằm làm cho các cuộc vận động, các phong trào vừa đi vào chiếu sâu, vừa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sáu tháng qua, T.Ư Hội đã phối hợp với các Bộ, Ban - ngành T.Ư và các tỉnh - thành Hội tổ chức nhiều chương trình tập huấn, hội thảo về công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực đào tạo nghề lao động nông thôn cho CCB; tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... Thông qua tập huấn, hội nghị, hội thảo, nhiều mô hình CCB tham gia xây dựng Nông thôn mới, Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường... hoạt động có hiệu quả... được nhân rộng và được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Nhận thức sâu sắc vai trò quyết định hiệu quả của các hoạt động, các phong trào của Hội vẫn là công tác xây dựng Hội về tư tưởng và tổ chức; từ thực tiễn chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng và nắm vững tình hình tư tưởng của toàn Hội trong thời gian qua, Phó chủ tịch Hội - Trung tướng Nguyễn Song Phi khẳng định: Sáu tháng qua, các cấp Hội luôn chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng của CCB, tham mưu cho Thường trực T.Ư Hội và các cấp Hội tiến hành công tác tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, nhất là các địa bàn tình hình phức tạp. Thường xuyên tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng CCB..., làm cơ sở chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” trong nội bộ, tạo sự đồng thuận về nhận thức và tư tưởng trong toàn hội. Đây là nhân tố có tính quyết định kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội.

Cùng với làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, việc xây dựng Hội về tổ chức được các cấp Hội đặc biệt coi trọng. Theo đó, song song với tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết số 18-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Thường trực T.Ư Hội kịp thời chỉ đạo xây dựng và hội thảo Đề án “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Các tỉnh - thành Hội và Hội CCB Khối 487 có nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, đồng bộ xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh, bảo đảm chế độ, nền nếp sinh hoạt...

Vì một cao trào thi đua yêu nước trong toàn Hội; để các tập thể, cá nhân điển hình của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, các cấp Hội đã triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam. Theo đó, nhiều tổ chức Hội cơ sở, huyện, quận Hội đã hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu 5 năm (2014-2019), tạo tiền đề tiến tới Đại hội cấp tỉnh - thành Hội và Đại hội Thi đua “Cựu chiến binh yêu nước” toàn quốc lần thứ VI. Trong dòng chảy của cao trào thi đua, hoạt động của các cụm thi đua cũng tạo được không khí thi đua quyết liệt và lành mạnh, hiệu quả trong toàn Hội.

Quý III là quãng thời gian tiến hành Đại hội thi đua yêu nước của Hội CCB các tỉnh - thành phố; tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VI sẽ được tiến hành vào đầu tháng 12. Thành công của Hội nghị Thường vụ và Hội nghị BCH T.Ư Hội (Khóa VI) lần thứ 4 (ngày 3-7-2019) với những nội dung chỉ đạo cụ thể chắc chắn thúc đẩy hoạt động thi đua và phong trào thi đua của Hội lên cao trào, khẳng định năm 2019 sẽ lã một năm thành công của phong trào thi đua CCB yêu nước.

Duy Nguyễn