CQN huyện Châu Thành, tỉnh Long An tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức - Chính sách, Hội CCB Việt Nam, đến nay, cả nước có 1.719.683 cựu quân nhân (CQN), trong đó có 1.052.589 CQN đang tham gia sinh hoạt tại các CLB CQN, chiếm 61,20 % tổng số CQN cả nước.

CQN là những quân nhân được rèn luyện trong môi trường quân đội, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương. Đây là lực lượng được tôi luyện bài bản về chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu, lối sống kỷ luật và được bồi dưỡng, trang bị “kỹ năng mềm” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái… Rất nhiều CQN sau khi xuất ngũ, về với cuộc sống đời thường đã tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động xây dựng địa phương, phát triển kinh tế gia đình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT,TTATXH), vận động thanh niên đăng ký thực hiện NVQS…

Nhiều năm qua, Hội CCB các cấp phát huy trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Cơ quan quân sự, Đoàn thanh niên cùng cấp tham mưu vớicấp ủy, chính quyền địa phương và tiến hành vận động, tập hợp CQN tham gia sinh hoạt trong các CLB CQN ở cơ sở. Tại các CLB, hầu hết CQN đều tích cực tham gia các phong trào của địa phương như: Xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cư trú, an ninh nông thôn, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông… Nhiều CQN làm kinh tế giỏi, hỗ trợ nhau giảm nghèo, cùng nhau tạo quỹ xoay vòng, hỗ trợ nhau con giống, khoa học kỹ thuật…

Tổng kết chương trình phối hợp hoạt động CLB CQN giai đoạn 2018-2023, T.P Hà Nội hiện có 3.075 CLB CQN với 104.758/150.488 CQN tham gia, chiếm 69,61%. Các CLB CQN phối hợp với Hội CCB trong tham gia các hoạt động giữ gìn ANCT,TTATXH và an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoạt động văn hóa, thể thao; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ và huấn luyện dân quân, tự vệ; tham gia giáo dục truyền thống... Có 100% CQN tham gia lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tham gia lực lượng cơ động, ứng trực tuần tra bảo vệ ANTT, ATXH ở cơ sở, nhất là những đợt cao điểm.

Do đa số các quân nhân khi xuất ngũ đều ở độ tuổi lao động, bắt đầu khởi nghiệp hoặc là trụ cột kinh tế gia đình, nên việc vận động CQN tham gia sinh hoạt gặp không ít rất khó khăn. Hội CCB quận Kiến An, T.P Hải Phòng có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ “CCB, CQN giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” nhằm hợp tác, liên kết, hỗ trợ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên, thu hút và phát huy các nguồn lực phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) của hội viên. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên về nâng cao nghiệp vụ, công nghệ, kinh nghiệm, trong SXKD đạt hiệu quả cao. Mặt khác, vận động hội viên quyên góp xây dựng quỹ hỗ trợ, khắc phục rủi ro trong SXKD; thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo, hoạt động tình nghĩa trên địa bàn quận.

Hiện nay quận Gò Vấp, T.P Hồ Chí Minh có 37 CLB CQN, trong đó cấp phường có 12 CLB, cấp khu phố có 25 CLB. Tổng số CQNtham gia CLB là 1.473, đạt 69,48% số CQN có mặt tại địa phương. Hằng năm, bình quân có 170 chiến sĩ hoàn thành NVQS về địa phương, hầu hết đều trưởng thành về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị khá tốt, đặc biệt là số đảng viên trẻ về địa phương đều có ý thức trách nhiệm và phát huy tốt phẩm chất đạo đức người đảng viên, người quân nhân cách mạng. Đây là nguồn lực rất thuận lợi cho địa phương trong xây dựng lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cho cơ sở, là yếu tố rất thuận lợi cho công tác tập hợp CQN vào hoạt động ở các CLB. Tuy nhiên, nhiều CLB sinh hoạt không đều, chỉ đạt tỷ lệ 20-35% CQN tham gia, do nhiều nguyên nhân như: Việc tập hợp CQN chưa có phương pháp, chưa tạo được sự thu hút CQN tự giác tham gia vào CLB; kinh phí hoạt động chưa được phân bổ thường xuyên; công tác phối hợp hoạt động giữa CLB với Hội CCB và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở còn hạn chế…

Trước tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội, vừa qua, trong buổi làm  việc của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư với Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, đề xuất, kiến nghị đối với việc tổ chức, duy trì hoạt động của CLB CQN là một trong những vấn đề được lãnh đạo Hội nhấn mạnh: Kết luận số 66 của Ban Bí thư, giao CCB chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ban, ngành chức năng cùng cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tập hợp những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương, tham gia sinh hoạt trong các CLB CQN ở cơ sở. Thực tế hơn 10 năm qua, tổ chức và hoạt động của các CLB CQN gặp rất nhiều khó khăn vì hầu hết quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương còn rất trẻ, họ phải đi làm ăn xa, tìm kiếm việc làm ở các khu công nghiệp, làm nông nghiệp, nông trại... Nhiều địa phương không tổ chức CLB CQN; bản thân CQN cũng không muốn tham gia vào Câu lạc bộ. Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Thành ủy T.P Hà Nội, T.P Hồ Chí Minh đã chủ động chỉ đạo tiến hành sơ kết công tác vận động, tập hợp CQNgiai đoạn 2018-2023. Đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy giao Hội CCB chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết công tác vận động, tập hợp CQN ở cơ sở giai đoạn 2018-2023. T.Ư Hội CCB Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sơ kết công tác vận động, tập hợp CQN giai đoạn 2018-2023.

Bên cạnh đó, Hội CCB Việt Nam còn đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép sửa đổi Pháp lệnh Cựu chiến binh, trong đó có nội dung mở rộng đối tượng hội viên kết nạp vào Hội là CQN theo Điều lệ Hội CCB Việt Nam Khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027, cũng như quyền lợi khi CQN là hội viên của Hội CCB Việt Nam.

Tập hợp CQN là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Để phát huy thế mạnh của lực lượng CQN, cũng như bồi dưỡng, giáo dục, động viên CQN tiếp tục giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cùng với sự nỗ lực của Hội CCB Việt Nam, cơ quan quân sự và Đoàn thanh niên các cấp trong tuyên truyền, vận động thì cần sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa để tạo điều kiện cho CQN hoạt động, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Hồ Thanh Hương