Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đó chính là thông điệp gửi đến những người làm báo của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, phát biểu tại hội nghị báo chí toàn quốc năm 2024.

Ngày 18.3, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc năm 2024. Đến tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Uỷ viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Ban Tuyên giáo Trung ương– Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam ông Lê Quốc Minh và trên 500 đại biểu đại diện cho hơn 25 ngàn hội viên Hội nhà báo của các Hội, Liên chi hội, Chi hội của các bộ ngành, 63 tỉnh thành trong cả nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình công tác năm 2024, Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động các cấp Hội năm 2023; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị đã tổng kết đánh giá công tác hỗ trợ các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo thực hiện Luật Báo chí, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 12.4.2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 30.12.2021 hướng dẫn sinh hoạt đối với hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Phát biểu trong buổi khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết: 74 năm qua kể từ ngày thành lập, tổ chức Hội nhà báo ngày càng lớn mạnh. Từ lúc ban đầu chưa đến 300 hội viên, đến nay hội đã có trên 25.000 hội viên, hiện sinh hoạt tại  63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố... Được sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, cùng sự ủng hộ của nhân dân, trong những năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã luôn sát cánh cùng các hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động một cách chủ động, hiệu quả, linh hoạt, bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan các hoạt động của nhân dân và của cả hệ thống chính trị, góp phần rất quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế cùng hiểu biết về những thành tựu, những kết quả quan trọng của đất nước đã đạt được trong thời gian vừa qua.

“Bằng nhiều hình thức và hoạt động thiết thực, Hội và các cấp Hội thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong việc phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong hành nghề và giáo dục nhà báo tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo”, ông Lê Quốc Minh nói.

Đường lối chính trị đúng, thì những việc khác mới đúng được.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo Việt Nam đạt được trong năm 2023, đặc biệt nhấn mạnh tính hiệu quả của công tác nghiệp vụ, với sự thành công của Giải báo chí quốc gia, chương trình hỗ trợ Báo chí chất lượng cao, một loạt các hội thảo, tọa đàm, tập huấn về báo chí số, công nghệ báo chí truyền thông và chuyển đổi số, Hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn số: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm tại khu vực ASEAN” và Diễn đàn Báo chí toàn quốc vừa tổ chức rất thành công trong Hội Báo toàn quốc mấy ngày qua. Hội đã tiên phong, sáng tạo trong đổi mới lĩnh vực báo chí truyền thông, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, năm 2023 là năm bản lề của Hội nhà báo Việt Nam về công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển báo chí, tổ chức Hội. Những nỗ lực xây dựng, hoàn thiện, kịp thời ban hành hệ thống văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam là cơ sở quan trọng để tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch hàng năm.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp Hội và các nhà báo - hội viên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, đưa phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa đi vào chiều sâu.

“Hội Nhà báo các cấp cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, khách quan, chân thực, có tính chiến đấu cao, giá trị nhân văn sâu sắc. Mỗi tác phẩm báo chí phải là một thông điệp thuyết phục, tác động vào cả trí óc và trái tim công chúng, từ đó định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý…

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hội viên để khắc phục hiện tượng một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam, đề nghị Hội Nhà báo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội; phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; đặc biệt với công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú.

Dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16.4.1959: “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá thực tiễn trong năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã làm được nhiều việc, vai trò của báo chí được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao. Trong đó, công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam được tăng cường cho người làm báo được thường xuyên, có nhiều đổi mới bắt kịp xu hướng hiện đại. Đồng thời, công tác bảo vệ các lợi ích của đội ngũ người làm báo cũng được quan tâm. "Có thể nói rằng, Hội đã thực thi pháp luật để bảo vệ người làm báo đúng, trung thành, lăn xả, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý rất nghiêm minh những người xúc phạm đến danh dự của người làm báo", ông Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ

"Làm báo có thể nghèo, nhưng không làm tiêu cực, lợi dụng cái này đánh cái kia, cái kia đánh cái nọ, phải đúng, phải trúng, phải khách quan, hài hòa, phải tâm phục khẩu phục. Mỗi bài báo viết lên là phải chống tiêu cực, viết đúng, nói đúng, đúng pháp luật, đúng đạo đức, đúng nguyện vọng của người dân thì vị thế của báo chí được nâng lên rất nhiều", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trong phiên họp buổi chiều tại hội nghị ông Phan Toàn Thắng - Chánh văn phòng Hội nhà báo VN đã báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Và ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội nhà báo VN đã báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, đồng thời công bố các quyết định khen thường và trao thưởng... Hội nghị toàn quốc 2024 đã kết thúc cùng ngày.

Hồng Thái