(Tiếp theo kỳ trước)

Khi có Hướng dẫn, Kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 04/Ctr-BCA-HCCB ngày 18-4-2014 giữa Bộ Công an và Hội CCB Việt Nam; các cấp Hội phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức tổng kết nghiêm túc, chặt chẽ nhất là cấp Huyện, thị và xã phường.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương rà soát kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ như: Tổ nắm tin tố giác tội phạm, tổ tuần tra canh gác, tổ hòa giải mâu thuẫn, các CLB, mô hình hay, điển hình tốt như: “Vì tương lai”, “Niềm tin”, “Bạn bè quanh ta”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “CLB cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng”, “CLB tuyên truyền luật tôn giáo”, mô hình “Xây dựng họ đạo tiên tiến, giáo dân sản xuất giỏi” “Ba giữ”, “Vây chặt, bắt gọn”, “Tứ trụ”, “1+3”, “3 an toàn, 2 tự quản”; tổ chức hòm thư tố giác tội phạm. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội, trọng tâm là xã, phường, thôn, ấp, bản phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án của BCA về “xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự”.

Nhân các tháng hành động cao điểm như tháng ra quân trấn áp tội phạm, tháng phòng chống mua bán người cao điểm“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30-7)” ; tháng phòng, chống ma túy (tháng 6), phòng chống HIV/AID (tháng 12) các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp chủ động xây dựng Kế hoạch làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường các biện pháp hoạt động nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và đẩy lùi các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội tại từng địa phương.

Các cấp Hội cần tập trung tổ chức tốt công tác tập huấn, giao lưu bồi dưỡng nội dung, phương pháp tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Giữ vững và nhân rộng các mô hình, điển hình, xây dựng được các phong trào hội viên CCB là nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng phong trào BVANTQ, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm với các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ở các thôn, xóm, bản, ấp tổ dân phố. góp phần giữ vững TTATXH nhất là dịp kỷ niệm các ngày lễ tết.

Tổ chức tốt các hoạt động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công văn số 3016/BCĐ-138/CP ngày 26-11-2018 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

(còn nữa)

Ban Tuyên giáo T.Ư Hội