Hội nghị tại điểm cầu T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Ngày 9-7-2024, Bộ Chính trị T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIVcủa Đảng.

Hội nghị được tiến hành bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng (Hà Nội) có các đồng chí: Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên T.Ư Đảng.

Hội nghị được tiến hành trực tuyến tới 15.644 điểm cầu, với 1.280.404 cán bộ, đảng viên trên cả nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư và đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã truyền đạt các nội dung cơ bản; tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới của Quy định số 144-QĐ/TW, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIVcủa Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; nhưng việc xây dựng, ban hành Quy định 144 cũng như Chỉ thị 35 mới chỉ là thắng lợi bước đầu; vấn đề quan trọng nhất là việc các cấp bộ Đảng và đảng viên thực hiện Quy định và Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh 5 nội dung mà các cấp ủy Đảng, đảng viên cần quán triệt để thực hiện tốt Quy định 114 và 5 nội dung cần quán triệt để thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

* Thực hiện chỉ đạo của trên, Đảng đoàn T.Ư Hội CCB Việt Nam và Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội đã tổ chức cho toàn bộ đảng viên dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Phạm Hồng Hương - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội dự Hội nghị trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng. Đồng chí Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn T.Ư Hội, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội chủ trị Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội.

Dự Hội nghị quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị 35 của Bộ chính trị là cơ sở giúp cán bộ, đảng viên Cơ quan T.Ư Hội rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Đảng bộ tiến hành tốt đại hội các chi bộ và Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

Việt Hưng