Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB huyện Mai Châu ra mắt Đại hội lần thứ II.

Được thành lập ngày 17-10-2017, Hội Doanh nhân CCB huyện Mai Châu tập hợp các doanh nhân CCB, CQN trên địa bàn huyện, nhằm đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng nghiệp, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Từ những ngày đầu thành lập chỉ với 7 hội viên, đến nay sau 1 nhiệm kỳ (2017-2022), Hội quy tụ được 38 hội viên tham gia. Tận dụng những thuận lợi, đồng thời khắc phục mọi khó khăn, Hội chủ động và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên các hội viên yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Nhiệm kỳ qua, mỗi hội viên luôn nêu cao vai trò chính trị của mình, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, với tinh thần người chiến sĩ, không để đồng đội tụt lại phía sau. Đến nay, Hội giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động, đa phần là con em CCB, với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Song song với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Hội luôn chú trọng đến các hoạt động công tác xã hội. Trong nhiệm kỳ, Hội hỗ trợ, xây dựng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; chuyển hài cốt liệt sĩ về quê (Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mai Châu); khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, CCB, CQN xã Thành Sơn; xây dựng Nông thôn mới (xóm Suốt Rút, xã Tòng Đậu và Bản Bước, xã Xăm Khòe); xây dựng Nhà văn hóa đa năng tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu; hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; tặng quà Tết cổ truyền dân tộc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ phòng, chống bão lũ… với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng.

Hằng năm, Hội phát động phong trào thi đua doanh nhân CCB gương mẫu, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, qua đó xuất hiện gương điển hình tiên tiến như: Công ty TNHH xây dựng thương mại Thắng Hải, Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần, Công ty TNHH Ngọc Bách, Cơ sở du lịch Lamaison De Buoc (Bản Bước)… 5 năm qua, Hội có 1 tập thể, 26 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Có thể khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu; sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hòa Bình và sự phối kết hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở, Hội Doanh nhân CCB huyện Mai Châu đã động viên hội viên hoạt động tích cực trên mọi lĩnh vực công tác, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; không cam chịu đói nghèo, sản xuất kinh doanh làm giàu chính đáng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, hương ước của địa phương, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò của Hội trong hệ thống chính trị được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng.

Ngày 10-6, Đại hội Hội Doanh nhân CCB huyện Mai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra, Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí. Đại hội xác định mục tiêu thời gian tới: Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; chăm lo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất đạo đức, năng lực, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Hội Doanh nhân CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết hằng năm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến…

Để hoàn thành mục tiêu, Hội Doanh nhân CCB huyện Mai Châu kêu gọi Đoàn thể hội viên đoàn kết, thống nhất, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thành tích đạt được thời gian qua, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng Hội vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Mai Châu giàu đẹp, văn minh.

Hà Hiển Nhiên