Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, các cấp Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với công an, cơ quan quân sự, y tế, dân phòng thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kiểm tra, giám sát chặt chẽ; giải thích, vận động đến khai báo y tế và thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định. Hội CCB huyện Sơn Tây phối hợp vận động, ngăn chặn kịp thời 8 gia đình người dân tộc thiểu số tập trung đông người tổ chức làm “lễ ăn trâu”. Hội CCB huyện Sơn Hà phát huy mô hình hòa giải ở cơ sở chống mê tín dị đoan “cúng dịch bệnh”. Hội CCB huyện Bình Sơn, thị xã Đức Phổ hỗ trợ cho hội viên 2.730 khẩu trang, phối hợp vận động 61 hộ gia đình không tổ chức việc cưới, hỏi cho con (có 3 gia đình CCB), phát 27.000 tờ rơi, 18.000 khẩu trang cho nhân dân.

123 lượt cán bộ, hội viên tham gia tuyên truyền qua phương tiện truyền thanh di động, trực tiếp đến từng gia đình, cơ sở tôn giáo, chợ, các dịch vụ. 314 lượt cán bộ Hội tham gia các điểm chốt, chặn, đo thân nhiệt, kiểm tra y tế người và phương tiện đi lại. 425 lượt phối hợp các đồn Biên phòng tuần tra, kiểm soát các khu vực biên giới biển và bãi biển. Tính đến ngày 10-4, hội viên CCB đóng góp ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh được 251 triệu đồng.

Phạm Văn Phượng