Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2027.

Được chọn làm điểm tổ chức đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027 cấp huyện của tỉnh Tiền Giang, Hội  CCB huyện Cái Bè tập trung chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và tổ chức bài bản, nghiêm túc. Trực tiếp dự, chỉ đạo Đại hội, Đại tá Phan Hùng Mãnh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang cho biết: “Với trên 4.000 hội viên CCB, trong đó có hơn 30% là đảng viên, đây là đội ngũ những người có kinh nghiệm, trải qua nhiều cương vị, lĩnh vực công tác và thực tiễn trong Quân đội nên trở về địa phương có vai trò rất lớn. Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tin tưởng khi chọn Hội CCB huyện Cái Bè tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội CCB các huyện, thị tiếp theo”.

Trước khi vào Đại hội, các đại biểu, nhất là với đại diện của các Hội CCB huyện, thị xã đến dự đều được phát chương trình Đại hội cùng phiếu tham gia đóng góp công tác tổ chức Đại hội. Sau Đại hội, những đóng góp văn bản đó được nộp về cơ quan Hội CCB tỉnh để tổng hợp, rút kinh nghiệm chung cho các đại hội tiếp theo trong tỉnh. Do đó, các đại biểu tập trung theo dõi tiến trình Đại hội và rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những mặt làm tốt và cả những sơ sót, như: Giới thiệu phải đầy đủ, cả chức danh các đồng chí nguyên là lãnh đạo đến dự; Báo cáo chính trị cần tập trung và có trọng tâm hơn, những nội dung cần minh chứng bằng số liệu phải có số liệu cụ thể và cần làm nổi bật hơn vai trò của Hội CCB…

Phần thảo luận, các đại biểu phát biểu tham luận được định hướng theo các chủ đề. 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, BCH Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tập trung nhất là thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và công tác xây dựng Hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức hội viên; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch. Hiện có 301 cán bộ, hội viên tham gia cấp ủy, bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu phố, cán bộ Mặt trận… ở cơ sở, nên triển khai thực hiện các hoạt động hiệu quả khá cao. Đã góp ý kiến, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nhiều giải pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hội củng cố 211 tổ tự quản, nhận cảm hóa 54 đối tượng theo Nghị định 111/CP, hòa nhập cộng đồng 48 đối tượng… Các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải tỏa những mâu thuẫn, xung đột trong cộng đồng dân cư, trong nội bộ CCB, góp phần giữ gìn sự đoàn kết cộng đồng.

Trong thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội động viên tinh thần tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống. Đã vận động xây dựng 180 Nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 9,3 tỷ đồng, riêng hội viên tự xây cất 57 căn, với tổng chi phí 3,8 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với nhiệm kỳ trước 138/150, đạt 92%, đến cuối nhiệm kỳ số hộ nghèo còn 25/4005. Đặc biệt, có 23/25 Hội cơ sở không còn hộ hội viên CCB nghèo.

Cán bộ, hội viên trong huyện tích cực xây dựng quỹ Hội. Đối với quỹ “Đồng đội”, lũy kế đến cuối nhiệm kỳ là 3,266 tỷ đồng, so với đầu nhiệm kỳ tăng 1,38 tỷ đồng. Quỹ “Tình nghĩa”, đã đóng góp 1,05 tỷ đồng, bình quân 262.000 đồng/hội viên và góp vốn xoay vòng được 2,1 tỷ đồng, bình quân 100.000 đồng/hội viên/tháng…

Về công tác xây dựng Hội, trong nhiệm kỳ, Hội CCB Cái Bè kết nạp 131 hội viên mới đạt 91,6% kế hoạch, nâng tổng số toàn Hội lên trên 4.000 hội viên. Trong  nhiệm kỳ, tiến hành giám sát 78 tổ chức Hội, 91/111 chi Hội. Ban Kiểm tra Hội CCB huyện đã kiểm tra, giám sát 16 Hội cơ sở và 64 chi Hội; Ban kiểm tra Hội cơ sở giám sát 111 chi Hội và 198 hội viên (có 87 ủy viên BCH)...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Phan Hùng Mãnh yêu cầu các cấp Hội CCB Cái Bè tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đột phá vào nhiệm vụ chính, trọng tâm, mặt yếu, khâu yếu và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Gắn việc động viên CCB tham gia công tác Hội với chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên CCB.

Đại hội bầu 21 đồng chí vào BCH Hội CCB Khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Đoàn đại biểu 23 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Tiền Giang diễn ra vào trung tuần tháng 10-2022. Các đồng chí trúng cử đều với tín nhiệm cao.

Bài và ảnh: Lê Hồng Lâm