Ngày 10-9, tại Hà Nội, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Trung ương Hội CCB Việt Nam để kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật MTTQ Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho biết, 5 năm qua, Hội CCB đã tích cực triển khai Luật MTTQ Việt Nam qua đó tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Hội CCB và MTTQ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo cơ sở để người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Tham gia góp ý, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng Hội CCB có nhiều lợi thế khi triển khai Luật MTTQ Việt Nam bởi đội ngũ cán bộ, hội viên dày dặn kinh nghiệm là những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã được tôi luyện từ chiến trường, quân ngũ. Do vậy, trong thời gian tới Hội CCB nên chú trọng đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đồng thời lồng ghép các nội dung của Luật MTTQ Việt Nam để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đ/c Hầu A Lềnh Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh khẳng định Luật MTTQ Việt Nam ra đời đã tạo ra hành lang pháp lý cho MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Sau 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, Hội CCB Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có sự phối hợp hành động, từng bước thể chế hóa các nội dung của luật vào thực tiễn. Đồng chí cũng đề nghị Hội CCB Việt Nam cần có thêm sự đánh giá về tác động của Luật MTTQ Việt Nam, rút ra những ưu điểm cũng như hạn chế trong quá trình tiếp cận, triển khai Luật MTTQ Việt Nam. Từ đó tạo cơ sở để MTTQ tổng hợp, đánh giá hoàn thiện chính sách pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật MTTQ Việt Nam.

PV