Ý kiến Bạn đọc: CCB phường Vàng Danh “khát” báo Hội

   
Cập nhật: 12/01/2018 07:33
Xem lịch sử tin bài

Gần 350 cán bộ, hội viên CCB ở phường Vàng Danh, T.P Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sinh hoạt tại 12 chi hội trong phường chỉ duy nhất có 1 số Báo CCB Việt Nam dành cho Thường trực Hội phường. Điều thực tế này đồng nghĩa với niềm khát khao được đọc báo Hội của CCB nơi đây.

Ý kiến Bạn đọc: CCB phường Vàng Danh “khát” báo Hội
Báo CCB Việt Nam, cơ quan của T.Ư Hội, tiếng nói của CCB Việt Nam là tờ báo mang nhiếu thông tin bổ ích hướng dẫn bạn đọc, nhất là CCB, CQN hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách đối với CCB. Là tờ báo phổ biến kinh nghiệm hoạt động trên các mặt công tác Hội cũng là tờ báo mang tính giáo dục giúp CCB tiếp tục rèn luyện bản thân xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới. Cả một thời gian dài kể từ ngày thành lập Hội CCB phường đến nay chưa bao giờ tờ báo đồng đội này đến với các chi hội. Vì thế cán bộ, hội viên ở tất cả 12 khu phố, thôn làng trong phường không có báo Hội để đọc, học làm theo. Đó là một thiệt thòi đối với CCB.
Báo Hội phục vụ yêu cầu sinh hoạt chính trị tư tưởng của đảng viên, hội viên. Ở một doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn phường, tổ chức Hội CCB của họ đều trang bị Báo CCB Việt Nam cho 100% chi hội CCB. Nguyên nhân do nhiều mặt nhưng điều không khó nhận ra có thể do quan điểm nhìn nhận vấn đề thiếu đầy đủ, xem nhẹ sự cần thiết của báo Hội đối với CCB, một đối tượng rất cần được đọc Báo CCB Việt Nam. Ngày 3-3-2017, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã có Công văn số 115/CV-CCB hướng dẫn việc mua và đọc Báo CCB Việt Nam. Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư Hội và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo CCB, Hội CCB phường Vàng Danh cần tổ chức mua và hướng dẫn cán bộ, hội viên đọc, học và làm theo Báo CCB Việt Nam như nhiều nơi khác, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Bài và ảnh: Đinh Quang Huy
Scroll