Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững

   
Cập nhật: 09/11/2017 10:35
Xem lịch sử tin bài

Đó là nội dung được phổ biến tại hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng tuyên truyền về công tác biên giới đất liền tuyến Việt Nam - Lào do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao và Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức vào sáng nay ( 08/11 ) tại Thành phố Hà Tĩnh

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh làm nhiệm vụ tại cột mốc biên giới Việt - Lào
Đây là hội nghị thứ hai về tập huấn tuyên truyền kết quả công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và công tác quản lý biên giới dành cho tuyến biên giới Việt Nam – Lào được tổ chức năm 2017; thu hút 350 đại biểu là cán bộ 4 tỉnh có chung đường biên giới với Lào (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An) và 3 tỉnh, thành phố lân cận (Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ) tham gia.
Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, ông Phạm Văn Linh, Phó Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hội nghi lần này nhằm tuyên truyền kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, bảo vệ biên giới và các văn kiện pháp lý, trong đó có 02 văn kiện " Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào " và " Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào "; Đây là cơ sở để xác dịnh rõ ràng, chính xác cả trên thực địa và trong các tài liệu pháp lý giúp các lực lượng chức năng và nhân dân 2 bên biên giới dễ dàng nhận biết đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, ổn định, hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững.

Các đại biểu dự hội nghi tập huấn

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Đây là dịp để các cấp, ngành của Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương và cùng chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các địa phương về hoạt động thông tin đối ngoại cũng như tình hình đường biên, mốc giới và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chính sách dân tộc, biên giới.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, đồng thời nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà luôn quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; chủ động, tạo điều kiện và cùng phối hợp với các tỉnh bạn Lào đưa mối quan hệ từng bước đi vào thực chất, hiệu quả; góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đa chiều đến nước ta; tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều thách thức. Do đó, yêu cầu các cấp, ngành của Hà Tĩnh tiếp thu đầy đủ nội dung hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Trong phần thảo luận, hội nghi đã nghe các ý kiến trao đổi các vấn đề về kết quả, ý nghĩa của công tác biên giới Việt – Lào; những thuận lợi, khó khăn và phương hướng trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; công tác tuyên truyền và nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, bảo vệ biên giới; tình hình trao đổi thương mại qua biên giới Việt Nam – Lào 2017, định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới trong thời gian tới.

Lê Anh Thi


Scroll