Việt Nam đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25

   
Cập nhật: 08/06/2018 04:36
Xem lịch sử tin bài

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ Giao thông vận tải chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN lần thứ 25 (ATM 25); Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN với các nước đối tác và các sự kiện liên quan trong năm 2019.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo việc tổ chức các hội nghị.
VPCP
Scroll