Vì sao chưa thành lâp Hội Cựu chiến binh Đoàn Luật sư ?

   
Cập nhật: 17/10/2014 02:42
Xem lịch sử tin bài

LTS: Ngày 16-10 Báo Cựu chiến binh Việt Nam nhận được thư hỏi về điều kiện thành lập Hội Luậy sư CCB của Luật sư Nguyễn Thành Minh, số nhà 253, đường Trần Phú, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. ĐT 0988732730. Tòa soạn xin đăng nguyên văn, đề nghị các cơ quan có chức năng trả lời

 BCCBVN- Thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”, tháng 10/2013, Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ra Quyết định thành lập. Từ khi thành lập đến nay, chi bộ đã thể hiện vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và từng bước làm các thủ tục kiện toàn, thành lập các tổ chức đoàn thể trong đó có tổ chức Hội Cựu chiến binh.
Tuy nhiên, Theo ý kiến của Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang, đã viện dẫn các văn bản số 20, 21 ngày 25/9/2008 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đề cập đến tổ chức hoạt động của Hội Cựu chiến binh ở xã, phường, thị trấn và trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. Đối với tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các loại hình khác thì chưa có hướng dẫn, nên đề nghị thành lập Hội Cựu chiến binh của Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang phải chờ hướng dẫn của Trung ương Hội. Song trên Báo Cựu chiến binh Việt Nam ra ngày 30/8/2014 lại có bài phản ánh một số hoạt động Hội Cựu chiến binh Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Vậy chúng tôi muốn biết, đơn vị này được thành lập theo hướng dẫn nào?
Chúng tôi nghĩ ở đâu có tổ chức cơ sở đảng thì ở đó phải thành lập các tổ chức đoàn thể nếu đủ số lượng và tiêu chuẩn là đoàn viên, thành viên, của tổ chức đó. Mong rằng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam sớm có lời giải đáp vướng mắc trên giúp các Đoàn Luật sư thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư và Điều lệ Hội CCB Việt Nam năm 2012.
Người viết: Luật sư Nguyễn Thành Minh, số nhà 253, đường Trần Phú, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. ĐT 0988732730.
Scroll