VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG “NHÀ KHÁCH CỰU CHIẾN BINH ĐIỆN BIÊN”

   
Cập nhật: 22/06/2018 07:47
Xem lịch sử tin bài

Kính gửi: Hội CCB các tỉnh, thành phố và Khối 487


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta, quân đội ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm Châu, chấn động Địa cầu. và đi vào lịch sử của nhân loại như một mốc son bằng vàng.

Tổ quốc ta, nhân dân ta đã ghi nhận sự hi sinh xương máu của hàng vạn anh hùng liệt sĩ và nhân dân cả nước đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thể theo nguyện vọng thiết tha của các thế hệ CCB, trong đó có CCB chống Pháp và trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ mong muốn có một trung tâm đón tiếp mang tên: “Nhà khách CCB Điện Biên” nhằm gắn với tầm vóc của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, để hằng năm, nhất là vào những dịp Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có nơi tiếp đón, tổ chức ăn nghỉ tham quan, thăm viếng các phần mộ liệt sĩ; di tích lịch sử chiến trường xưa…

Xuất phát từ tình hình chung của đất nước và tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy Điện Biên đã có Công văn số 21 TB-/VTTU ngày 13-5-2016 đồng ý về chủ trương xây dựng Nhà khách CCB Điện Biên. T.Ư Hội CCB Việt Nam đã có Công văn số 421 ngày 26-10-2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ngày 26-5-2017, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4265 – VPCP – KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nhất trí với Chủ trương xây dựng Nhà khách CCB Điện Biên. Tuy nhiên do điều kiện nguồn vốn ngân sách của T.Ư và địa phương gặp nhiều khó khăn, đối với tỉnh Điện Biên trên 90% ngân sách còn do T.Ư cấp. Do đó cần thực hiện chủ trương vận động các tổ chức, cá nhân CCB, doanh nhân, doanh nghiệp CCB trong cả nước ủng hộ vốn theo phương châm xã hội hóa và các nguồn vốn khác để triển khai xây dựng Nhà khách.

Với mục đích, ý nghĩa đó Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam đề nghị các tổ chức Hội, mỗi cán bộ, hội viên CCB trong cả nước với tình cảm và trách nhiệm cao cả của những cán bộ chiến sĩ đã một thời xông pha trận mạc, góp phần giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Tích cực đóng góp kinh phí, ủng hộ xây dựng Nhà khách CCB Điện Biên như một sự tri ân với thế hệ Cha, Anh, những người đã hi sinh xương máu làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tên công trình: “Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên”; địa điểm xây dựng: T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; quy mô xây dựng: Nhà khách 9 tầng (nhà cấp II); diện tích xây dựng: 9.063,47m2; tổng mức đầu tư xây dựng: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Nguồn vốn đóng góp, ủng hộ giao cho Ban Vận động xây dựng Nhà khách CCB Điện Biên tiếp nhận và tổng hợp cụ thể. Danh sách tập thể và cá nhân các tỉnh, thành phố ủng hộ được tôn vinh trên Bảng vàng danh dự đặt ở vị trí trang trọng của Nhà khách. Đồng thời có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định báo cáo kết quả về Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên để phối hợp thực hiện.

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin chuyển vào tài khoản Hội CCB tỉnh Điện Biên. STK: 3601 0000 386 999, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Điện Biên.

T.M Ban chấp hành

Chủ tịch 

NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Scroll