Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Cập nhật: 06:27 - 18/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc.

Phổ biến Nghị định sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Cựu chiến binh

Phổ biến Nghị định sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Cựu chiến binh

Cập nhật: 11:03 - 20/03/2017

BCCBVN- Sau các hội nghị phổ biến Nghị định 150/20160NĐ-CP ngày 12-12-2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh CCB, được tổ chức tại Khối 487, Hội nghị phía Bắc, Hội nghị Phía Nam, ngày 16-3 Hội CCB Việt Nam đã tổ chức phổ biến Nghị định cho đối tượng là cán bộ đầu ngành, cán bộ nghiên cứu và Chuyên viên thuộc Cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Cập nhật: 20:18 - 22/02/2016

trong tổng số: 39 trang
Scroll