Vai trò của Đảng Nhân Dân Campuchia trong sự nghiệp giải phóng đất nước

   
Cập nhật: 02/07/2018 05:35
Xem lịch sử tin bài

Mặc dù đã trải qua nhiều thập kỷ nhưng mỗi người dân Campuchia (CPC) vẫn luôn khắc sâu ghi nhớ thảm kịch vô cùng đau thương và mất mát trong cuộc đảo chính của Lol Nol xảy ra vào ngày 19/3/1970 dưới sự chỉ đạo, giật dây của nước ngoài và thảm họa diệt chủng của chế độ CPC dân chủ diễn ra trong 03 năm, 08 tháng, 20 ngày (từ ngày 17/4/1975 – 07/1/1979) đã nhẫn chìm CPC trong biển máu và nước mắt, khiến hơn 03 triệu người dân CPC đã bị sát hại một cách tàn bạo, cơ sở hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn.

Đứng trước tình thế người dân đang phải gánh chịu những thảm cảnh đau thương và mất mát, những nhà yêu nước chân chính của đảng Nhân dân CPC (CPC) còn sống sót trong thảm họa diệt chủng Pol Pot đã đoàn kết, kề vai sát cánh anh dũng đấu tranh chống lại chế độ diệt chủng. Ngày 02 tháng 12 năm 1978, “Mặt trận Đoàn kết cứu quốc CPC” chính thức được thành lập để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot. Quân đội Mặt trận Đoàn kết cứu quốc CPC với sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân CPC và đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ vô cùng to lớn, kịp thời và có hiệu quả của Quân Tình nguyện Việt Nam đã lật đổ chế độ diệt chủng và giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 07/01/1979. Thắng lợi lịch sử 07/01/1979 của đất nước CPC đã lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, chấm dứt thời kỳ đen tối nhất tại CPC, đem lại sự hồi sinh, quyền tự do và niềm hy vọng cho người dân CPC vào tương lai của một dân tộc chân chính có nền lịch sử mà không có bất cứ thế lực nào có thể đánh bại, mở ra một trang sử mới độc lập, tự do, dân chủ và phát triển, góp phần tích cực vào nền hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới.
Sau chiến thắng lịch sử, cùng với niềm vui về sự hồi sinh, đất nước CPC phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, nhất là sự đe dọa quay trở lại của thảm họa diệt chủng Pol Pot, do các tàn dư của nó ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ CPC và hậu quả nặng nề do nó để lại trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội CPC. Ngoài ra, sau khi chế độ diệt chủng Pol Pot bị đánh đổ, quân bại trận của chúng bỏ chạy, tập hợp lực lượng tại khu vực biên giới phía Tây và đã nhận được sự giúp đỡ của một số nước để tiếp tục nổi dậy với âm mưu lật đổ chế độ cầm quyền của chế độ Cộng hòa nhân dân CPC được thành lập sau chiến thắng 07/1. Đây là giai đoạn vô vàn khó khăn, thách thức đối với chính quyền non trẻ do CPP lãnh đạo vì một mặt phải nỗ lực khôi phục nền kinh tế, xã hội và đời sống của người dân từ con số không; mặt khác phải đấu tranh ngăn chặn sự quay trở lại một lần nữa của chế độ diệt chủng Pol Pot. Ngoài ra, CPC còn phải đối mặt với sự bao vây, cấm vận cả về chính trị và kinh tế của một số nước nhằm bảo trợ cho lực lượng bại trận của Pol Pot nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chế độ Cộng hòa Nhân dân CPC. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì CPC thực sự không có sự hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay. Nhưng với sự lãnh đạo tài tình của CPP cùng với sức mạnh đoàn kết dân tộc, CPC vượt qua mọi khó khăn, thách thức và thảm họa diệt chủng, mang lại chiến thắng to lớn và từng bước phát triển, đạt thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực, mang lại sự ổn định và phồn vinh cho nhân dân CPC.
Lịch sử đã chứng minh rõ, kể từ chiến thắng 07/1, mặc dù còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng CPC đã và đang từng bước phát triển, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phù hợp với xu hướng phát triển chung ở khu vực và thế giới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của CPP và Thủ tướng Hun Sen, CPC đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận: Thứ nhất: Đưa CPC từ một nước bất ổn trở thành một nước tự do, hòa bình, ổn định thu hút lượng lớn khách du lịch trong khu vực và trên thế giới với 5,6 triệu khách trong năm 2017; Thứ hai: Từ một nước dưới sự quản lý của chế độ độc tài Pol Pot trở thành một nước theo nguyên tắc dân chủ, tự do, đa đảng và nhân quyền thông qua việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do, đúng đắn và công bằng, tôn trọng các quy định của pháp luật và là quốc gia dân chủ; Thứ ba: Đưa CPC từ một nước bị cấm vận kinh tế và chính trị trở thành một nước hội nhập tích cực cả trong khu vực và trên thế giới; có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với các nước và đang tích cực tham gia trong công tác quốc tế ở khu vực và thế giới một cách bình đẳng; Thứ tư: Đưa CPC từ một nước nhận sự giúp đỡ của lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức Liên hợp quốc trở thành quốc gia cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại các nước trong phạm vi hợp tác của tổ chức LHQ; Thứ năm: Đưa CPC từ nền kinh tế bị tàn phá, nghèo nàn, thiếu lương thực trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu và tăng trưởng kinh tế ở mức cao (trung bình 7,7%/năm); đồng thời hoàn thành được mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.
Phát huy những thành quả đã đạt được, CPC dưới sự lãnh đạo của CPP và Thủ tướng Hun Sen tiếp tục nỗ lực để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trong Cương lĩnh chính trị và Chiến lược tứ giác giai đoạn 03 sau khi đã đạt được nhiều thành tự mới trong những năm qua, cụ thể:
- Nền quốc phòng, an ninh được tăng cường, đảm bảo chủ quyền quốc gia, bảo vệ nền hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó phải kể đến việc sử dụng các biện pháp pháp lý để kịp thời ngăn chặn âm mưu của đảng Cứu quốc (CNRP) cấu kết với nước ngoài thực hiện “cách mạng màu” nhằm lật đổ Chính phủ hợp pháp và loại bỏ bộ máy tổ chức của đảng này. Một số cá nhân có liên quan đã bị Tòa án tuyên những hình phạt thích đáng. Trên cơ sở đó, CPC đã bảo bệ vững chắc nền hòa bình, độc lập và dân chủ và tiếp tục phát triển đất nước.
- Quá trình cải cách nhà nước một cách toàn diện ở tất cả các cấp, các ngành đạt hiệu quả rõ nét góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, ban, ngành, củng cố công bằng xã hội và phát triển đất nước.
- Duy trì hòa bình, an ninh và ổn định chính trị giúp CPC đạt được những thành quả to lớn, góp phần thực hiện các mục tieu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống của người dân; kinh tế CPC đạt mưc tăng trưởng 6,9% trong năm 2017. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được phản ánh qua sự vực dậy của các lĩnh vực công – nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ du lịch và bất động sản. Đáng chú ý, CPC đang dịch chuyển cơ cấu kinh tế từ một nước phụ thuộc vào nông nghiệp sang một bước phát triển mạnh về công nghiệp và dịch vụ. CPC thực hiện chiến lược kinh tế vĩ mô một cách thận trọng và ổn định, thúc đẩy đa dạng hóa, cạnh tranh và sản xuất, tiêu thụ ở trong nước. Tỷ giá hối đoái ổn định, tỷ lệ lạm phát ở mức thấp và có thể kiểm soát được, dự trữ quốc tế tăng hàng năm nhờ vào đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được cải thiện tốt, cán cân thanh toán cũng được cải thiện. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, phản ánh qua các chỉ số xã hội, nhất là sự tăng trưởng GDP bình quân từ 1.042 USD/người trong năm 2013 lên 1.435 USD/người trong năm 2017; tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh từ 53,5% trong năm 2004 xuống còn 13,5% trong năm 2014 và sẽ tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới. Đồng thời, khoảng cách thu nhập của người dân cũng được rút ngắn.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh lạm phát thấp và tỷ giá hối đoái ổn định đã tạo điều kiện cho người dân CPC có việc làm để nâng cao thu nhập; thu nhập của các bộ công chức, lực lượng vũ trang tăng hàng năm thông qua thực hiện chính sách tiền lương của Chính phủ với mục tiêu đạt hơn 1 triệu Riel/tháng trong năm 2018. Đối với hàng trăm nghìn công nhân và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân cũng có cơ hội tăng mức thu nhập thông qua chính sách tiền lương của Chính phủ với mục tiêu tăng mức lương tối thiểu đối với lao động làm việc trong các nhà máy may mặc, giày da, đạt 170 USD/tháng trong năm 2018, chưa kể các lợi ích khác từ việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội của Chính phủ. Sản lượng nông nghiệp và giá cả thị trường năm sau cao hơn năm trước; ngoài ra, cơ hội nhận được việc làm để tăng thu nhập cho hàng triệu người dân CPC cũng được Chính phủ quan tâm, thông qua việc đề ra hàng loạt các giải pháp cấp bách với mục tiêu giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Năm 2018, Chính phủ CPC phát động quỹ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, cán bộ hưu trí và đang tiếp tục triển khai xây dựng chính sách bảo trợ xã hội đối với tất cả người dân trên cả nước.
Hiện nay, CPC không ngừng củng cố nền dân chủ dựa trên nguyên tắc nhà nước pháp quyền nhằm đảm bảo lợi ích của nhân dân; CPP và Thủ tướng Hun Sen tiếp tục thực hiện nguyên tắc chính trị dân chủ, tự do, đa đảng được Hiến pháp CPC quy định; CPP sẽ tham gia tranh cử tự do và công bằng với các đảng chính trị đăng ký hoạt động hợp pháp trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI tổ chức vào ngày 29/7/2018. Tiếp tục thúc đẩy việc triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra để nâng cao hiệu quả công tác hành chính của các cơ quan, ban, ngành các cấp, tuân thủ pháp luật và công bằng nhằm đảm bảo hiệu quả các mặt công tác; xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, củng cố công bằng, văn minh, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và cung cấp dịch vụ công cộng cho người dân.
Scroll