Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam: Tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (Khóa VIII)

   
Cập nhật: 12/01/2018 06:05
Xem lịch sử tin bài

Trong 2 ngày 5 và 6-12, tại T.P Hồ Chí Minh, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (Khóa VIII). Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy T.P Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam... 

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam: Tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (Khóa VIII)
Hội nghị thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kết qủa công tác Mặt trận năm 2017, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018. Hội nghị thống nhất ban hành Đề án tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần đánh giá đầy đủ tình hình, kết quả triển khai các chương trình hành động trong nhiệm kỳ Đại hội VIII; quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4-1-2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024…
Hội nghị thống nhất ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020, hiệp thương thống nhất cử đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và bầu bổ sung 3 vị vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (Khóa VIII); bổ sung 6 Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (Khóa VIII); thống nhất công nhận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đề ra. Người dân ủng hộ thì mới làm tốt được nhiệm vụ do đó việc vận động quần chúng nhân dân của MTTQ rất quan trọng...
Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết toàn dân cho 4 cá nhân. Hội nghị cũng trao tặng 9 Cờ thưởng xuất sắc toàn diện, 24 Cờ xuất sắc và 30 Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2017, trao tặng 27 Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu.
Tin và ảnh: Quốc Khánh
Scroll