Theo Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11-1-2021, về việc tặng quà đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Quà tặng các đối tượng được chia thành hai mức là 600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng, được điều chỉnh tăng 1,5 lần so năm 2020 là 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng.