Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh    

Hội CCB Khối CCQ và Dn tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, trong đó Hội chú trọng vào công tác xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, tuy có nhiều khó khăn về nhiều mặt như Đại dịch Covid 19, thiên tai bão lụt nhưng Hội đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai hoạt động có nhiều biện pháp phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị nên thu được nhiều kết quả tốt. Các tổ chức Hội luôn gương mẫu thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đặc biệt là NQTW 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cán bộ hội viên ở cương vị nào cũng luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; mẫu mực nêu gương trong thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7 cán bộ, hội viên vinh dự được nhận kỷ niệm chương

Trên từng cương vị công tác, hội viên CCB trong các cơ quan đã góp phần tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh nhà. Phối hợp tham gia các hoạt động tình nghĩa, an sinh xã hội và các phong trào do cấp uỷ, chính quyền, MTTQ địa phương phát động, đồng thời có nhiều cách làm riêng hiệu quả, thiết thực.

Kết quả xếp loại tổ chức Hội và hội viên năm 2020: có 9 tổ chức Hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 25%; 26 tổ chức cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 72,2%; 1 tổ chức Hội hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ 2,8%.  Hội viên đạt hội viên gương mẫu 523/526, tỷ lệ 99,4% so với tổng số hội viên.

9 tập thể được nhận giấy khen của Hội CCB Khối.

Phương hướng hoạt động năm 2021, Hội CCB Khối CCQ và Dn tỉnh Hà Tĩnh xác định: năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; năm dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022, chuẩn bị tiến tới đại hội Hội CCB các cấp. Trong nhiều nội dung quan trọng, Hội xác định tập trung xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các cơ quan, ban ngành; thể hiện được tinh thần gương mẫu, đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hải, UVBTV tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ và Dn Tỉnh đã biểu dương thành tích của Hội CCB khối trong năm 2020, vượt khó và chủ động, sáng tạo với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, yêu cầu các cấp Hội CCB thuộc Đảng uỷ Khối nêu cao tinh thần cảnh giác, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, kích động, bè phái nhằm phá hoại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cán bộ, hội viên cần nêu gương mẫu mực để cơ quan, đơn vị học tập và nọi theo; trước mắt cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hướng về đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII băng niềm tin son sắt và những việc làm thiết thực, tạo thành động lực thi đua sôi nổi trong các sở, ban ngành, đoàn thể hướng về đại hội…

Tại hội nghị, Hội đã trao Kỷ niệm chương cho 7 cán bộ hội viên; trao Bằng khen của Hội CCB tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân; trao giấy khen của Hội CCB Khối cho 9 tập thể có thành tích cao nhất trong năm 2020.

                                                           Tin và ảnh: Lê Anh Thi