Đại tá Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình

Nghiên cứu mục XIV: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng”trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII; với dung lượng khoảng 6-7 trang giấy khổ A4, đã có 5 lần Dự thảo nhắc đến cụm từ “cán bộ cấp chiến lược” và 10 lần nhắc đến cụm từ “người đứng đầu”, đủ thấy T.Ư rất coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu.

Theo tôi, cán bộ cấp chiến lược, nhất là người đứng đầu phải là người có trí tuệ, tầm nhìn và năng lực vượt trội; có dũng khí, sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân, dám làm những việc chưa có tiền lệ (dũng khí) với động cơ và mục đích có lợi cho dân, cho Đảng.  

Đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay rất tốt. Nhiều đồng chí thực sự vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng. Nhưng ít có những cán bộ có đủ dũng cảm và lý lẽ để phản biện, hoặc làm ngược lại những chủ trương của tập thể, khi mà chủ trương đó không phù hợp với thực tế cuộc sống.

Điển hình như, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thuyết phục và dám chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Mặt trận thay đổi phương châm tác chiến từ: “Đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Trí Tập đã dám chịu trách nhiệm trước Đoàn công tác của T.Ư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyết định nâng cao trình của đập Phú Ninh để giữ đập, giữ tính mạng của hàng vạn người dân thị xã Tam Kỳ khi thay đổi phương án: “Vỡ đập chủ động” (thực tế là dùng mìn phá đập) bằng phương án nâng cao đập từ cao trình 35m lên 35,5m trong cơn lũ lịch sử (năm 1999). Bí thư Thành ủy Hội An - Nguyễn Sự đã thẳng thừng từ chối các nhà đầu tư mà dự án của họ không phù hợp với triết lý phát triển để giữ cho phố cổ Hội An thân thiện, thanh bình như hôm nay…

Vì vậy tôi đề nghị thêm cụm từ “Người đứng đầu ngoài các tiêu chuẩn chung, trước hết phải có dũng khí” ở Phụ trương đặc biệt Báo Nhân Dân ngày 20-10 - trang 18, cột 1, mục 2.6 dòng 8 trên xuống, trước chữ người đứng đầu, để đọc là: Coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả, sản phẩm thực tế theo chức trách nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu ngoài các tiêu chuẩn chung, trước hết phải có dũng khí.

Đại tá Nguyễn Văn Hán