Thiếu tướng Phạm Kim Hậu trao Quyết định và Quân kỳ quyết thắng cho lãnh đạo, chỉ huy Hải đoàn 21.

Ngày 28-5, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 tổ chức công bố Quyết định triển khai Hải đoàn 21 trên cơ sở tổ chức lại Hải đội 201. Đến dự có Thiếu tướng Phạm Kim Hậu - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Hải đoàn 21 được triển khai trên cơ sở tổ chức lại Hải đoàn 201, bảo đảm biên chế tinh gọn, cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý, có yếu tố kế thừa để phát triển. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giao nhiệm vụ cho Vùng Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo Hải đoàn 21 thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: nhanh chóng ổn định biên chế tổ chức, cơ sở vật chất, hệ thống bảng biểu, hệ thống sổ sách văn kiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, chỉ huy điều hành đơn vị; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, đúng đối sách, pháp luật.

Trần Thông