Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2014  quy định về tính thời gian công tác của quân nhân để hưởng BHXH như sau:

Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15-12-1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1-1-1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH: Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg; Điểm a, Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Mai Phương