Hội CCB Phú Hòa dọn cỏ, chăm sóc Đài liệt sĩ phường.

22 năm qua, Hội CCB T.P Thủ Dầu Một đã nỗ lực năng động, hoạt động có hiệu quả trên nhiều mặt; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội ở địa phương.

Trong công tác xây dựng tổ chức, Hội luôn coi trọng xây dựng về chính trị tư tưởng, bằng nhiều biện pháp sinh động, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, Hội CCB thành phố đã trưởng thành, xứng đáng là một đoàn thể chính trị - xã hội có uy tín và tinh thần trách nhiệm cao trong nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị qua 4 kỳ Đại hội.

Các chi hội, phân hội tích cực xây dựng hệ thống chính trị; kết nạp được 2.697 hội viên, có 417 chi hội xã, phường, cơ quan Khối 487 và 124 CLB CQN hoạt động có hiệu quả.

Vừa chú trọng bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Hội đương nhiệm, Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, cung cấp hàng nghìn tin cho Công an, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phong trào làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo, số hộ khá và giàu đạt 49,9%; nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện, hàng trăm hội viên lao động sản xuất giỏi làm kinh tế trang trại, kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ, chăn nuôi… phát huy ngành nghề truyền thống, để giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân, tương ái, sáng tạo vượt khó của CCB để thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được lãnh đạo thành Hội chỉ đạo chặt chẽ; cùng với cấp ủy, các đoàn thể, tiến hành công tác tuyên truyền sâu rộng, khởi dậy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đối với gia đình chính sách: Mẹ VNAH, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước…

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội CCB tỉnh Bình Dương, Hội CCB T.P Thủ Dầu Một đang tập trung tham gia bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, góp phần Đại hội thành công, tốt đẹp.

Bài và ảnh: Công Trình