Ngày 30/6/2024, tại Hà Nội, Viện Phát triển Công nghệ và Văn hóa - Giáo dục (Viện TCE) tổ chức tọa đàm với chủ đề: Hướng đến xây dựng thành phố Hòa bình trên đất Quảng Trị. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Viện Văn học...dự tọa đàm.
Về dự tọa đàm có các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu văn hóa nguyên là cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Văn học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, các cán bộ quê hương Quảng Trị sống tại Hà Nội...

Tọa đàm xoay quanh 2 chủ đề: Vấn đề xây dựng Thành phố hòa bình trên đất Quảng Trị và Hội thảo khoa học toàn quốc về xây dựng Thành phố hòa bình trên đất Quảng Trị.

Các nhà khoa học tập trung phân tích và đi đến kết luận: Vấn đề xây dựng Thành phố hòa bình trên đất Quảng Trị có ý nghĩa văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế. Đây là nội dung nằm trong khát vọng nhân văn của người Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Vấn đề càng có ý nghĩa gắn với lễ kỷ niệm 50 năm ngày hòa bình, thống nhất đất nước(1975-2025). Một hội thảo khoa học toàn quốc về “Xây dựng Thành phố hòa bình trên đất Quảng Trị” cần được thực hiện trong mùa thu năm nay với sự phối hợp của TCE cùng nhiều đơn vị từ cấp địa phương đến trung ương, trong và ngoài nước.

Nhà giáo nhân dân - GS.TS Đinh Quang Báo khẳng định: “Quảng Trị là nơi thế giới thấy được sự trả giá đắt nhất về hòa bình”. Nhà nghiên cứu lịch sử Ngô Hữu Minh cho rằng: Đã 50 năm nước nhà thống nhất, chưa có được một công trình văn hóa tại Quảng Trị để cho mọi thế hệ thấy được hết ý nghĩa của cuộc chiến tranh Việt Nam là chúng ta có lỗi với lịch sử, với nhân dân, với những người đã hy sinh.

TS Trần Minh Chính cho rằng: Cần một di tích tầm văn hóa quốc gia mọc trên đất Quảng Trị trong bối cảnh tình hình di tích văn hóa quốc gia hiện nay.

TS Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư nhấn mạnh: Rất cần có Hội thảo khoa học toàn quốc về xây dựng Thành phố hòa bình trên đất Quảng Trị. Nhưng xong hội thảo phải có đề án trình HĐND tỉnh Quảng Trị, tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ thì giấc mơ Thành phố hòa bình trên đất Quảng Trị của mọi người mới thành hiện thực.

Kết thúc tọa đàm, TS Nguyễn Ái Học - Viện trưởng TCE nhấn mạnh: Ý kiến của các nhà khoa học sẽ được chắt lọc kết tinh thành những chỉ dẫn công việc cho Hội thảo khoa học toàn quốc về xây dựng Thành phố hòa bình trên đất Quảng Trị thời gian tới.

Bày tỏ lời cảm ơn các thành viên tham gia tọa đàm, ông Học đồng thời thể hiện niềm xúc động trong tâm huyết thực hiện công việc này - một công việc rất đỗi thiêng liêng nhưng sẽ gặp không ít khó khăn.

PV