Trong quá trình diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rất nhiều bài báo và làm thơ để động viên tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân ta; mặt khác chế diễu sự huyênh hoang, khoác lác của kẻ thù, cho “Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả xâm phạm”, “Việt Minh sẽ bị đánh tan tác ở Điện Biên Phủ”…

Trân trọng giới thiệu một bài báo và một bài thơ của Bác ở thời điểm đó.

* Bài báo: Trời đất Việt Nam không dung tha giặc Pháp

Địch cậy rằng chúng ta đưa phần lớn quân đội tinh nhuệ đến Điện Biên Phủ cho nên chúng rất chắc ăn.

- Hôm 21-1, bọn chỉ huy Pháp thách: “Võ Nguyên Giáp có giỏi thì đến đánh Điện Biên Phủ”.

- 9-3, Na-va nói: “Việt Minh sẽ bị đánh tan ở Điện Biên Phủ”.

- 13-3, ta tấn công đợt một, Pháp thất bại. Nhưng hôm 15-3, Na-va và Cô-nhi múa mép: “Chắc rằng Pháp sẽ thắng”.

Bọn chỉ huy Pháp huyênh hoang như vậy, nhưng binh sĩ Pháp thì thế nào? Ngay sau hôm ta tấn công đợt 1, tên quan năm chỉ huy pháo binh tự tử, tên quan năm tham mưu trưởng bị đuổi về Hà Nội.

Báo Thế Giới (22-2) viết: “Quân nhảy dù Pháp chẳng còn tinh thần gì mà nói... Mặt người nào cũng tái mét. Họ viết “di chúc” để lại. Dốc hết cốc rượu cuối cùng, họ bắt tay nhau im lặng không nói một lời, bước lên máy bay. Rồi họ phó mặc trời. Họ biết rằng nếu nhảy sai một chút thì may phúc lắm là trọn đời làm tù binh của Việt Minh”.

Báo ấy viết thêm: “Tính đến 22-4, Bộ Tư lệnh Pháp nhận đã mất 23 chiếc máy bay. Kỳ thật đã mất 55 chiếc ở Điện Biên Phủ.

Địch thả dù viện binh và tiếp tế xuống Điện Biên Phủ, phần lớn dù đã lọt vào tay ta. Như: ngày 4-5, chúng thả 234 dù thì 222 chiếc bị ta tóm được.

-Tối 4-5, chúng thả 280 dù thì 200 chiếc bị ta tóm được.

- Hôm 5-5, chúng thả 759 dù thì 37 chiếc bị ta tóm được.

(Bài đăng trên báo Cứu Quốc số ra ngày 2-6-1954)

* Thơ: Quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ (trích)

                             13 tháng 3 ta tấn công

Giặc còn ở trong giấc mơ mộng

Mình có thầy Mỹ lo cung cấp

Máy bay cao cao, xe tăng thấp:

Lại có Na-va cùng Cô-nhi

Những tay tướng giỏi nắm chỉ huy.

Chúng mình chuyến này nhất định thắng

Việt Minh ắt thua, chạy quýnh cẳng.

Hơn 50 ngày ta đánh đồn

Ta chiếm một đồn, lại một đồn

Quân giặc chống cự tuy rất hăng

Quân ta anh dũng ít ai bằng

Na-va, Cô-nhi đều méo mặt

Quân giặc tan hoang, ta vây chặt.

Giặc kéo từng loạt ra hàng ta

Quân ta vui hát khải hoàn ca.

Mười ba quan năm đều hàng nốt

Tên tướng chỉ huy cũng bị nhốt

Một vạn sáu nghìn tên giặc Tây.

Đều là tù binh hoặc bỏ thây

Trương Thọ (sưu tầm)