Doanh nhân CCB Nguyễn Xuân Thùy

Mình về mình nhớ Sinh Tồn

Nhớ hòn đảo nhỏ tiền đồn phía Nam

Nhớ người chiến sĩ hiên ngang

Đang ngày đêm đứng canh ngoài đảo xa

Mình về mình có nhớ ta

Sâm tươi cá biển ta thì nhớ quê

Ta về mình có nhớ ta

Tình quê ấm áp thiết tha mặn lòng

Ta về mình có nhớ không

Trăng non đầu đảo ấm tình Trường Sa.

Nguyễn Xuân Thùy