UBND tỉnh Ninh Bình cần sớm giải quyết đơn kiến nghị của doanh nhân CCB Nguyễn Đăng Thành

   
Cập nhật: 04/11/2017 05:30
Xem lịch sử tin bài

CCB Nguyễn Đăng Thành - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Đại Phúc Thành nhiều lần có đơn gửi Báo CCB Việt Nam cũng như cơ quan chức năng phản ánh, năm 2008, UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 24-10-2008 thu hồi 15.000m2 đất của Doanh nghiệp tư nhân Thành Minh (nay là Công ty TNHH đầu tư Đại Phúc Thành - PV) tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, nhưng công ty của doanh nhân CCB Nguyễn Đăng Thành không hề nhận được quyết định thu hồi đất.

Trong đơn, CCB Nguyễn Đăng Thành nêu: Ngày 4-4-2003, UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 576/QĐ-UBND cho Doanh nghiệp tư nhân Thành Minh thuê 78.539m2 đất tại xã Khánh Cư. Thời hạn cho thuê 49 năm và trả tiền thuê đất 1 lần.
Ngay sau khi ký Hợp đồng thuê đất, Doanh nghiệp tư nhân Thành Minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, trong thời gian sử dụng đất, không hiểu sao, có một số đơn vị trong Khu công nghiệp Khánh Cư lấn chiếm đất của Doanh nghiệp tư nhân Thành Minh đã thuê.
Cụ thể là việc san lấp mặt bằng đối với diện tích đất ao nuôi trồng thủy sản giáp phần lưu không đê sông Đáy khoảng 15.000m2, nhưng doanh nghiệp không hề nhận được quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Ninh Bình.
Sau khi phát hiện việc san lấp, ngày 7-6-2017, Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành mới chính thức nhận được bản phô tô Quyết định số 1946 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thu hồi 15.000m2 đất trong tổng số 78.539m2 đất mà doanh nghiệp đã thuê 49 năm. Bản phô tô quyết định này do Sở TNMT giao, cho nên gây ra sự khá bất ngờ cho phía Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành.
Công ty Đại Phúc Thanh nhiều lần có đơn kiến nghị và yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình xem xét và giải quyết làm rõ vụ việc nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Gần đây nhất, ngày 20-9-2017, doanh nhân CCB Nguyễn Đăng Thành tiếp tục có đơn lần thứ 5 gửi Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình cũng như cơ quan chức năng… Trong đơn CCB Nguyễn Đăng Thành kiến nghị và yêu cầu làm rõ một số vấn đề sau:
1. Đề nghị hủy Quyết định số 1946 về việc thu hồi 15.000m2 đất của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành đã thuê 49 năm.
2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hạ Long trả lại nguyên trạng mặt bằng đã san lấp trên phần đất của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phúc Thành đã thuê từ năm 2003 và đền bù thiệt hại do từ việc san lấp ao nuôi trồng thủy sản.
3. Đề nghị kiểm tra việc Công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình xây dựng cột điện cao thế trên đất đã được thuê của Công ty.
4. Đề nghị giải thích Văn bản số 53/UBNS-VP3 ngày 25-3-2016, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - ông Nguyễn Ngọc Thạch ký về việc sử dụng 8,62ha đất hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường Bái Đính - Kim Sơn và hành lang bảo vệ đê, đoạn tiếp giáp với Khu công nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh để cho Công ty TNHH MTV công nghiệp Hạ Long sử dụng để trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường có liên quan đến lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân hay không? Đề nghị công khai minh bạch về quy hoạch hành lang Dự án đường Bái Đính - Kim Sơn.
Với những nội dung kiến nghị nêu trên, Báo CCB Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình và cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh sớm có câu trả lời thỏa đáng cho doanh nhân CCB Nguyễn Đăng Thành.
Báo CCB Việt Nam
Scroll