Bằng ý trí và nghị lực cùng sự động viên giúp đỡ của Hội CCB, năm 2008 CCB Giáp Văn Hò chuyển đổi toàn bộ diện tích đất canh tác với các hộ trong thôn để lấy ruộng gần nhà, rồi cải tạo trồng cau xen cam đường Canh. Những năm sau, trên 8,5 sào ruộng anh tiếp tục trồng hơn 200 cây cam Canh, bưởi Diễn, 600 cây cau lấy quả và trồng nấm rơm, tổng thu lãi gần 200 triệu đồng/năm. CCB Giáp Văn Hò cho biết: Kết hợp trồng hai loại cây cau lấy quả và cam đường Canh trên cùng một dải đất không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Trong quá trình quang hợp ánh sáng, cây cau thì vươn cao, cây cam ở tầng thấp. Hơn nữa thị trường tiêu thụ cau ăn quả ngay tại địa phương rất thuận lợi. Riêng cây cau ngoài việc bán quả, còn thu hái hoa cau bán cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.

Từ một hộ hội viên nghèo nhất chi hội thôn Dốc, nay CCB Giáp Văn Hò được nhiều người biết đến là một điển hình xuất sắc trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi ở địa phương. Tám năm liên tục, anh được Hội CCB xã Phương Sơn công nhận là gia đình gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế.

Nguyễn Hữu Huân