Từ ngày 1-8-2020, khi Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực, toàn bộ xe kinh doanh phải đổi sang biển vàng.

Cụ thể, Điểm đ, khoản 6, Điều 25 Thông tư này quy định, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt 1 trong 20 chữ cái sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Đồng thời, tại điều khoản hiệu lực thi hành của Thông tư này yêu cầu:

Xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (1-8-2020) thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31-12-2021.

Như vậy, hạn cuối là ngày 31-12-2021, toàn bộ xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số nền màu vàng (kể cả xe chạy Grab, xe Limousine…).

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu ra sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài của cả năm.

Thanh Tú