Ngày 27-8, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện miền núi Khánh Vĩnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Triển lãm bản đồ và tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Triển lãm trưng bày trên 100 ảnh và tư liệu quý, nhằm khẳng định Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm; bằng con đường hòa bình và được các triều đại phong kiến Việt Nam, các Nhà nước Việt Nam thời cận đại và hiện đại liên tục thực thi và bảo vệ chủ quyền một cách hợp pháp. Đồng thời bác bỏ những tuyên bố phi lý, luận điệu sai trái của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài ra, triển lãm cũng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước trong cán bộ, công chức, viên chức và đồng bào các dân tộc trong huyện miền núi, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đặc biệt, rất nhiều bản đồ Việt Nam thời quân chủ (thế kỷ XVI-XIX), Thư tịch cổ…ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI-XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; bản đồ Trung Quốc xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI-XX) ghi nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc về Trung Quốc.

Đây cũng là địa phương cuối cùng mà tỉnh Khánh Hòa tổ chức Triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”, triển lãm này sẽ diễn ra đến hết ngày 29-8./.

                                                                                               Công Thi