Trong thư gửi cụ Vũ Đình Tụng - Bộ trưởng Bộ Thương binh ngày 27-7-1956, Bác Hồ viết: “...Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”.

Những năm qua, để tri ân những Người có công, gia đình chính sách mỗi dịp 27-7 Chính phủ dành hàng trăm tỷ đồng tặng quà. Đặc biệt, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm 2019 đến nay đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội.

Tính đến cuối năm 2021, tỉnh Hà Giang có 5.131 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, gồm 239 hộ gia đình chính sách, Người có công, 557 hộ CCB nghèo, 1.844 hộ nghèo xã biên giới và 2.491 hộ nghèo xã nội địa.

Chương trình thực hiện từ nguồn xã hội hóa, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và toàn thể xã hội với các gia đình chính sách, CCB nghèo, hộ nghèo các xã biên giới.

Minh Anh