Tòa án trả lại đơn kiện có đúng không? (24/07/2013)

   
Cập nhật: 24/07/2013 12:00
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Đầu tháng 5-2013, tôi có đọc bài “Về điều kiện khởi kiện vụ án dân sự”đăng trên Báo CCB Việt Nam. Tôi thấy rất tâm đắc và nhận thức được nhiều điều. Tuy nhiên, trường hợp của tôi lại khác. Tháng 12 năm ngoái, tôi khởi kiện bà Ngoan vay tiền của tôi nhưng không trả. Sau khoảng chục ngày, tòa án yêu cầu tôi cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh việc vay tiền của bà Ngoan nhưng không có vì tin nhau nên khi cho vay chúng tôi chỉ nói mồm chứ không có giấy tờ biên nhận. Tòa án đã trả lại đơn kiện. Vậy việc làm của tòa án có đúng không? Tôi có quyền kiện tòa án về vấn đề này không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 169, Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS), khi nhận đơn khởi kiện hoặc sau khi nhận đơn khởi kiện, xét thấy đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 164 của BLTTDS, thì tuỳ theo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà toà án yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong một thời hạn do toà án ấn định, nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày người khởi kiện nhận được văn bản của toà án yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Trong trường hợp đặc biệt, Toà án có thể gia hạn thêm, nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn do toà án ấn định nêu trên.

Sau khi người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của toà án, thì toà án tiếp tục việc thụ lý vụ án theo thủ tục chung quy định tại Điều 171 của BLTTDS. Nếu hết thời hạn do toà án ấn định mà người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của toà án, thì toà án trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

Như vậy, trong trường hợp của ông, tòa án yêu cầu ông cung cấp các thông tin mà tòa án cho rằng cần thiết cho việc giải quyết vụ án, nhưng ông đã không cung cấp được. Do đó, tòa án trả lại ông đơn khởi kiện là đúng với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định cho người khởi kiện có quyền khiếu nại về việc trả lại đơn kiện của tòa án (Điều 170 BLTTDS) như sau: Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo do toà án trả lại, người khởi kiện có quyền khiếu nại với chánh án toà án đã trả lại đơn khởi kiện.

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện, chánh án toà án phải ra một trong các quyết định sau đây: a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện; b) Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án.

Th.s Nguyễn Trượng

Ban Pháp luật, Hội CCB Việt Nam

Scroll