Đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái (ngồi bên phải) ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS với Bộ CHQS tỉnh.

Thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) và Đề án xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Yên Bái đã ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, sát với đặc điểm từng địa phương.

Theo báo cáo, hiện tỉnh Yên Bái có hơn 5.620 hồ sơ liệt sĩ, hy sinh qua các thời kỳ. Trong đó có 3.184 mộ liệt sĩ đã được quy tập và 996 mộ đang an táng ở các nghĩa trang của các tỉnh khác và còn hơn 2.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được nơi an táng, chưa được quy tập.  Đến nay 100% cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đã triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS. Cơ quan Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận và cấp phát hơn 209.000 phiếu điều tra thông tin mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình. Từ năm 2016 đến nay, đã tiếp nhận 996 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn cả nước. Bộ CHQS tỉnh cung cấp thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của 1.557 liệt sĩ cho 44 đơn vị quân đội; tiếp nhận danh sách 552 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái và gửi lại 151 thông tin liệt sĩ ngoài tỉnh đang an táng trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phối hợp khảo sát, xác minh, đón nhận và quy tập được 13 HCLS vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban 515 tỉnh cho biết: Cấp ủy và chính quyền tỉnh luôn luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị , các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định HCLS còn thiếu thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào quá trình xác định thông tin HCLS; phát huy vài trò của Hội CCB, Hội Bạn chiến đấu, Ban liên lạc và các đoàn thể...

Trong công tác cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, theo báo cáo của Hội CCB tỉnh, thực hiện Kế hoạch 81 và 196 của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam về phối hợp cung cấp thông tin tìm kiếm quy tập HCLS, đặc biệt từ khi có Chương trình phối hợp 85 ký ngày 12-1-2017, giữa Hội CCB Việt Nam và Ban chỉ đạo 515, Hội CCB các huyện, thành phố và cấp cơ sở đã chấp hành nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 1237 (nay là Ban chỉ đạo 515) của tỉnh, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức quán triệt, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện cụ thể việc cung cấp thông tin, nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh. Hội CCB tỉnh phát hành hơn 2.000 phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ 09 với lượng phiếu có thông tin giá trị tới hơn 80%. Hội phối hợp với cơ quan quân sự các cấp khảo sát và xác minh các thông tin cần làm rõ của  gần 2000 liệt sĩ hiện tại thân nhân chưa có thông tin về nơi chôn cất ban đầu, trong đó có  hơn 750 mộ chưa có thông tin trên địa bàn tình. Hội cũng phối hợp với lực lượng chức năng xác minh 18 khu vực tìm kiếm liệt sĩ trong đó có 4 khu vực trọng điểm cần tìm kiếm. Qua thông tin Hội CCB cung cấp, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm quy tập được gần 2.000 HCLS ngoài nghĩa trang về nghĩa trang liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 515 tỉnh xác định xác định tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, qua đó, sàng lọc các thông tin chính xác, không trùng lặp, chuyển tới cơ quan chức năng để xác minh, tìm kiếm quy tập, đồng thời tăng cường công tác thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp quản lý liệt sĩ như hồ sơ, mộ; đối chiếu, phân tích, bổ xung hồ sơ liệt sĩ... cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ; thông tin về liệt sĩ chưa tìm được hài cốt cần tìm kiếm, quy tập cho thân nhân liệt sĩ và các tổ chức liên quan; đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, cất bốc, quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh; tổ chức an táng, bàn giao, di chuyển HCLS trang nghiêm, chu đáo đúng quy định, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương; tiếp nhận, bảo đảm kịp thời kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định HCLS còn thiếu thông tin...

Dương Sơn