Tỉnh Sơn La: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách

   
Cập nhật: 18/08/2017 04:49
Xem lịch sử tin bài

Từ nhiều năm nay, công tác chăm sóc NCC với cách mạng ở tỉnh Sơn La đã trở thành phong trào mang tính xã hội cao, được các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tỉnh Sơn La: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách

Trong 10 năm, toàn tỉnh huy động được hơn 17 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Nguồn tài chính này được phân bổ vào các hoạt động trên nguyên tắc công khai, minh bạch, sử dụng đúng từ đồng đóng góp của xã hội dành cho NCC. Theo đó, địa phương đã tổ chức sửa chữa và nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ, hỗ trợ sửa chữa các hạng mục nhỏ trong nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho NCC; hỗ trợ đột xuất cho hộ gia đình NCC gặp hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó, tỉnh cũng phát động phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng. Từ nguồn ủng hộ của các ban ngành, hội, đoàn thể, toàn tỉnh trao tặng được 1.231 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách. Đến nay, toàn tỉnh có 93 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được Nhà nước phong tặng và truy tặng. Thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, tỉnh Sơn La được phong tặng và truy tặng 45 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Những bà mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời. Công tác điều dưỡng cũng được quan tâm, thực hiện đúng quy định cho hơn 11.000 lượt đối tượng người có công với kinh phí trên 11 tỷ đồng (điều dưỡng tập trung tại Trung tâm điều dưỡng NCC ở các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại gia đình). Đối với các thương, bệnh binh nặng đang sống tại gia đình đều được hưởng trợ cấp đối với người phục vụ, các chế độ ưu đãi được thực hiện đầy đủ như trợ cấp hàng tháng, trợ cấp Bảo hiểm y tế cho NCC và thân nhân chủ yếu, được hỗ trợ trong tuyển sinh, tạo việc làm, con của thương bệnh binh nặng được hỗ trợ ưu đãi về giáo dục đào tạo; được ưu tiên giao đất quy hoạch, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật...
Kim Loan
Scroll