Tỉnh Quảng Nam: Thực hiện tốt chính sách với Người có công

   
Cập nhật: 05/07/2018 03:39
Xem lịch sử tin bài

Quảng Nam là địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, có số lượng đối tượng chính sách đông với hơn 330.000 người (chiếm trên 23% dân số). Trong đó, có trên 65.400 liệt sĩ, trên 30.500 thương bệnh binh, trên 45.300 người có công (NCC)… Đặc biệt, toàn tỉnh hiện nay có 14.792 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), trong đó có 911 mẹ còn sống và đều được phụng dưỡng với mức bình quân 800.000 đồng/tháng.

Tỉnh Quảng Nam: Thực hiện tốt chính sách với Người có công
Để chăm lo cho đối tượng chính sách, tỉnh Quảng Nam xác định công tác thương binh, liệt sĩ, NCC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và đạt nhiều kết quả tốt. Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Nam xác nhận mới trên 18.300 trường hợp, trong đó có 39 liệt sĩ, 40 thương binh; 1.661 bệnh binh; 1.652 NCC với cách mạng; 1.369 người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; 5.948 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; 274 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương; phong tặng và truy tặng 6.686 Mẹ VNAH...
Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam thực hiện chế độ trợ cấp thường xuyên và một lần cho trên 209.400 lượt người; thực hiện chế độ điều dưỡng thường xuyên, luân phiên cho 96.054 lượt NCC.
Tỉnh Quảng Nam cũng hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng 19.623 nhà ở cho NCC với tổng kinh phí thực hiện là 512,620 tỷ đồng; tổ chức điều dưỡng luân phiên và điều dưỡng tại nhà cho gần 96.054 lượt NCC. Đặc biệt, ngoài kinh phí hỗ trợ của T.Ư gần 162 tỷ đồng, tỉnh cũng huy động trên 114,8 tỷ đồng nâng cấp hoàn chỉnh 65 NTLS, xây 48 đài tưởng niệm và nhiều công trình ghi công liệt sĩ khác; sửa chữa, tôn tạo gần 70.000 lượt mộ liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm, quy tập hơn 700 hài cốt liệt sĩ vào các NTLS...
Chí Đức
Scroll