Tỉnh Đắk Lắk: Thực hiện tốt chính sách với người có công

   
Cập nhật: 08/06/2017 05:27
Xem lịch sử tin bài

Mặc dù là một trong những địa phương còn khó khăn nhưng tỉnh Đắk Lắk vẫn phấn đấu để có tốc độ phát triển kinh tế ổn định. Cùng với đó Đảng ủy và chính quyền tỉnh luôn chú trọng việc thực hiện các chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình người có công…

Theo thông tin từ Sở LĐTBXH, hiện đang quản lý gần 49.000 hồ sơ đối tượng chính sách các loại và hơn 3.000 hồ sơ đối tượng liên quan khác đang hưởng chế độ chính sách (trong đó, có 12.698 đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, với số tiền chi trả trợ cấp hơn 20 tỷ đồng/tháng), số còn lại hưởng các quyền lợi như: trợ cấp một lần, chế độ thờ cúng hằng năm, bảo hiểm y tế; có 57 Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa còn sống… Trong năm 2016, ngành tiếp nhận 5.689 hồ sơ thiết lập mới của đối tượng chính sách các loại do các huyện, thị xã, thành phố chuyển đến. Qua thẩm định, xét duyệt hồ sơ đã chuyển trả 199 hồ sơ chưa đủ điều kiện. Tham mưu giải quyết chế độ đối với 5.490 hồ sơ các loại đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Kiểm tra, xem xét để duyệt cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với 18.816 người có công, thân nhân người có công và các đối tượng liên quan khác (trong đó, cấp lại là 16.663 thẻ, cấp mới là 2.153 người).
Cùng với đó, công tác điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ được Ngành lao động quan tâm và tích cực thực hiện. Các huyện, thị xã, thành phố đều hoàn thành công tác điều tra nộp phiếu về sở, cập nhật được 3.836 phiếu điều tra thông tin mộ nghĩa trang liệt sĩ và 5.792 phiếu điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; các thông tin được cập nhật vào phần mềm quản lý của Bộ. Riêng đối với Hội CCB, qua phiếu 09 các hội viên đã cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị chuyển đến Bộ CHQS. Tổng số hài cốt liệt sĩ mà CCB trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập từ năm 2012 đến nay là trên 100 hài cốt trên địa bàn tỉnh và địa bàn tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
Trong năm 2016, toàn tỉnh đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 6,8 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100% kế hoạch), từ nguồn quỹ huy động được đã xây mới 97 căn Nhà tình nghĩa tặng đối tượng người có công và thân nhân của họ khó khăn về nhà ở, với kinh phí xây dựng gần 3,8 tỷ đồng; nâng cấp sửa chữa 68 Nhà tình nghĩa, với kinh phí hỗ trợ gần 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đã hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho người có công, thân nhân người có công gặp khó khăn, đau ốm, bệnh tật để họ ổn định cuộc sống.
Có thể nói, các Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều được phát triển sâu rộng, đến nay 100% xã, phường đều được công nhận là đơn vị làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.
Hoàng Mai
Scroll