Đoàn công tác tỉnh Cao Bằng kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện hỗ trợ NCC về nhà ở tại huyện Hòa An.

Công tác chăm lo cho đối tượng Người có công (NCC) với cách mạng luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Cao Bằng đặc biệt quan tâm với nhiều hoạt động như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà, vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở... Đây là những hoạt động được thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách vươn lên, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Toàn tỉnh hiện đang quản lý trên 52.511 đối tượng là thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, NCC giúp đỡ cách mạng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, thân nhân NCC...

Trong những năm qua, hầu hết NCC được hưởng đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Phạm vi, đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ngày càng được mở rộng; chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi từng bước được cải thiện. Hiện, số người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên toàn tỉnh là 5.248 đối tượng, với tổng kinh phí chi trả hằng tháng trên 8,3 tỷ đồng.

Đặc biệt trong công tác hỗ trợ NCC về nhà ở, tính đến hết tháng 2-2019, tỉnh Cao Bằng giải ngân được gần 224 tỷ đồng tiền hỗ trợ NCC về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, bằng 92% kế hoạch vốn (trên 8.000 NCC có nhà ở mới).

Trong quá trình triển khai thực hiện, qua rà soát, toàn tỉnh có 850 hộ phát sinh mới, 278 hộ xin điều chuyển từ xây mới sang sửa chữa và 538 hộ xin điều chuyển từ sửa chữa sang xây mới, nâng tổng số hộ NCC cần được hỗ trợ về nhà ở lên 9.902 hộ, tăng 850 hộ so với đề án ban đầu.

Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ cho NCC theo hướng dẫn thanh quyết toán nguồn vốn. Đề nghị Bộ Tài chính cho phép UBND tỉnh sử dụng 5,3 tỷ đồng dôi dư từ 278 hộ xin điều chuyển từ xây mới sang sửa chữa để hỗ trợ cho các hộ xin điều chuyển từ sửa chữa sang xây mới. Đối với 850 hộ phát sinh sau ngày 31-5-2017 với số tiền 23,1 tỷ đồng, tỉnh đề nghị Chính phủ xem xét tiếp tục bố trí kinh phí phát sinh cho địa phương theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 63/NQ-CP, ngày 25-7-2017 của Chính phủ.

Đến nay, các huyện, thành phố trong tỉnh đều có tỷ lệ giải ngân đạt trên 85% kế hoạch trở lên, trong đó các huyện có tỷ lệ giải ngân cao, gồm: Hà Quảng đạt 97%, Trùng Khánh 96%, Bảo Lạc 95%, Thông Nông, Thạch An 94%...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục tập trung giải ngân theo kế hoạch, hoàn thành giải ngân trong quý I-2019 đối với nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2018.

Kim Loan