Trao tặng Nhà tình nghĩa cho Bà Huỳnh Thị Tha, gia đình chính sách ở ấp Quý Đức B, xã Quới Điền, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre.

Trong những năm qua, tỉnh Bến Tre không ngừng chăm lo Người có công (NCC) với cách mạng thông qua việc triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách.

Đến nay, toàn tỉnh công nhận và giải quyết trợ cấp cho 8.522 đối tượng và thân nhân. Ngoài ra, tỉnh còn xét trợ cấp hằng tháng cho 182 trường hợp vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ có chồng (hoặc vợ) khác nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình liệt sĩ, trợ cấp 1 lần thờ cúng cho thân nhân liệt sĩ là hơn 22.000 trường hợp, trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg cho 2.181 trường hợp. Đồng thời, mua bảo hiểm y tế cho NCC và thân nhân liệt sĩ hơn 33.600 trường hợp, giải quyết trợ cấp mai tang phí và 3 tháng trợ cấp sau khi NCC từ trần cho 6.838 trường hợp cho con thương binh, liệt sĩ đang đi học các trường cao đẳng, đại học...

Về giải quyết hồ sơ đối với NCC còn tồn đọng, qua rà soát toàn tỉnh còn 20 trường hợp, trong đó đề nghị công nhận liệt sĩ 15 trường hợp, đề nghị công nhận thương binh là 5 trường hợp.

Đến nay tỉnh đề nghị công nhận 1 trường hợp là liệt sĩ, đã xác minh và trả lời không đủ điều kiện 10 hồ sơ, đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ LĐTBXH đề nghị xác nhận 1 trường hợp là liệt sĩ, 1 trường hợp thương binh...

Thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt đề án hỗ trợ NCC về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, toàn tỉnh có 4.862 hộ có công với cách mạng khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa (xây mới 3.212 hộ, sửa chữa1.650 hộ). Tính đến nay đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.754 hộ. Trong năm 2018, tỉnh giải quyết hết số còn lại trong Đề án theo tinh thần Nghị quyết 63/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” những năm qua phát triển mạnh, công tác chăm lo và nâng cao đời sống gia đình chính sách được chính quyền, các cấp, các ngành quan tâm, chăm lo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Con thương binh, liệt sĩ đều được quan tâm ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, việc làm; 100% Mẹ VNAH còn sống đều được các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời; 100% xã, phường được công nhận làm tốt công tác chăm lo đời sống thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng.

Kim Loan