TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: Dành mọi nguồn lực hỗ trợ đối tượng chính sách

   
Cập nhật: 16/11/2018 01:29
Xem lịch sử tin bài

Với một địa bàn đã trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ và ác liệt, với sự cống hiến hy sinh to lớn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý 36.500 hồ sơ Người có công (NCC) và thân nhân với gần 8.000 liệt sĩ, hơn 4.000 thương binh, bệnh binh và gần 2.000 NCC với cách mạng. Trong đó, có 7.784 NCC được hưởng chế độ chính sách hằng tháng. Ðặc biệt, toàn tỉnh có 1.110 Mẹ VNAH, trong đó, có 42 Mẹ còn sống. Với số lượng NCC lớn nên công tác chăm lo cho đối tượng chính sách được Tỉnh ủy, chính quyền đặc biệt chú trọng.

Từ tháng 1 đến tháng 9-2018, tỉnh giải quyết chế độ cho hơn 1.000 đối tượng NCC với cách mạng.
Hưởng ứng phong trào xây dựng, tặng nhà tình nghĩa, tỉnh phát động rộng khắp trên địa bàn từ năm 1980. Đặc biệt từ năm 1995, đã xây được 1.573 căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 43 tỷ đồng để tặng cho các gia đình Mẹ VNAH, bố mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công giúp đỡ cách mạng. Tập trung đột phá vào việc cải thiện nhà ở: Từ khi có Quyết định số 118/TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ NCC với cách mạng cải thiện nhà ở, tỉnh đầu tư sửa chữa được 5.272 căn nhà cho các gia đình đối tượng chính sách trị giá hơn 41 tỷ đồng. Hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho 1.534 trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc hóa giá nhà (trong 9 tháng giải quyết 62 trường hợp với số tiền gần 17 tỷ đồng).
Phong trào phụng dưỡng Mẹ VNAH, bố mẹ liệt sĩ cô đơn, đỡ đầu con liệt sĩ được nhiều cơ quan hưởng ứng nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH đến cuối đời, nhận đỡ đầu bố mẹ liệt sĩ, con liệt sĩ cho đến tuổi trưởng thành. Hiện nay các Mẹ còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng với mức từ 1 triệu đồng/tháng trở lên.
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu - Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định: Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh của những người đi trước. Dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương vẫn dành mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ các đối tượng người có công ở mức cao nhất.
Chí Đức
Scroll