Thủ tục đổi thông tin trong thẻ thương binh

   
Cập nhật: 01/03/2018 03:02
Xem lịch sử tin bài

Hỏi: Tôi là thương binh, giấy chứng nhận thương binh và hồ sơ ghi tên Nguyễn Hoàng Hà, sinh năm 1955, nhưng họ tên của tôi theo CMND và sổ hộ khẩu là Trần Hoàng Hà, sinh năm 1956. Vậy, tôi muốn đổi lại thông tin trong giấy chứng nhận thương binh theo CMND và sổ hộ khẩu có được không, nếu được thì cần thủ tục gì? Trần Hoàng Hà (T.P Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)


Trả lời: Theo Bộ LĐTBXH thì việc sửa đổi thông tin hồ sơ thương binh được thực hiện theo Thông tư 05 như sau:
Trường hợp thông tin cá nhân (họ và tên, năm sinh) trong hồ sơ thương binh chưa trùng khớp với CMND và sổ hộ khẩu thì được sửa đổi thông tin để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch theo hướng dẫn tại Điều 48, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 của Bộ LĐTBXH, cụ thể:
- Cá nhân làm đơn (mẫu HS5) kèm Bản sao có chứng thực CMND, số hộ khẩu gửi Sở LĐTBXH.
- Sở LĐTBXH có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Sau đó, Sở LĐTBXH căn cứ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ và cấp lại giấy chứng nhận thương binh (thẻ thương binh).
Như vậy, ông có thể liên hệ với Sở LĐTBXH nơi đang quản lý hồ sơ thương binh và thực hiện chế độ ưu đãi cho ông để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.
CĐCS
Scroll