Thể lệ Cuộc vận động Sáng tác văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia”

   
Cập nhật: 17/04/2017 04:48
Xem lịch sử tin bàiI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Nhằm tăng cường hợp tác, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào – Campuchia; khơi dậy truyền thống vẻ vang, củng cố, vun đắp tình đoàn kết, thủy chung, trong sáng của ba quân đội, ba dân tộc.
2. Lựa chọn tác phẩm được giải thưởng để xuất bản, làm phim, dàn dựng, biểu diễn, trưng bày, tuyên truyền, phục vụ cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội.
3. Các tác phẩm tham gia phải đúng chủ đề, nội dung Cuộc vận động và phù hợp với thoả thuận giữa quân đội ba nước; thực hiện nghiêm thể lệ, quy chế của Ban Tổ chức.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội dung: Ca ngợi tình đoàn kết chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi truyền thống vẻ vang, mối đoàn kết keo sơn, nghĩa tình quốc tế sâu nặng, gắn bó thủy chung của quân đội và nhân dân ba nước.
2. Loại hình: Gồm 05 loại hình: Văn học (ký văn học, kỷ niệm sâu sắc), Âm nhạc (ca khúc), Mỹ thuật (Tranh cổ động), Nhiếp ảnh (ảnh thời sự, ảnh nghệ thuật), Điện ảnh (kịch bản phim tài liệu).
3. Đối tượng: Các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và cựu chiến binh của Quân đội mỗi nước.
4.Thời gian nhận tác phẩm: Đến ngày 20/9/2017 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày, tháng được xác định trên hộp thư điện tử, Fax.)
5. Nơi nhận tác phẩm:
- Phòng Văn hoá Văn nghệ/Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội.
- File (nếu có) qua Email: btc.tcct.17@gmail.com
Ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia”.
6. Công bố kết quả: Lễ Tổng kết công bố giải thưởng vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (cuối tháng 12/2017).
7. Giải thưởng: Mỗi loại hình văn học nghệ thuật tham dự Cuộc vận động được xét 03 giải A, 06 giải B, 09 giải C, 12 giải khuyến khích, tổng số = 150 giải. Giải A trị giá: 25.000.000đ; Giải B trị giá: 20.000.000đ; Giải C trị giá: 15.000.000đ; Giải khuyến khích trị giá: 5.000.000đ.
III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
- Các tác phẩm tham gia Cuộc vận động là những tác phẩm hoàn chỉnh, đúng chủ đề Cuộc vận động, chưa được công bố, chưa tham gia cuộc thi nào; mỗi tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều loại hình nghệ thuật trong 05 loại hình Ban Tổ chức quy định; tác giả ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, email, số điện thoại liên lạc.
- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm (kể cả đạt giải và không đạt giải) gửi tham dự cuộc vận động.
- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm tác quyền và quyền liên quan theo qui định của pháp luật Việt Nam thì Ban Tổ chức thu hồi giải thưởng.
- Tác giả cần thực hiện đúng thể lệ, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp nhận mọi qui định trong thể lệ Cuộc vận động; chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan và thuế thu nhập tính theo mức tiền thưởng theo qui định của mỗi nước.
Scroll